Aviva rozważa różne opcje dla Polski

0
1918

26 listopada podczas prezentacji wyników finansowych za trzy kwartały 2020 roku Aviva plc. poinformowała, że „bada możliwości” dla swoich biznesów z Europy kontynentalnej – w tym Polski – oraz Azji. Adam Uszpolewicz, prezes Avivy w Polsce uspokaja: to wcale nie musi oznaczać, że brytyjski potentat chce sprzedać działalność nad Wisłą, choć taki scenariusz też jest możliwy.

CEO Avivy, Amanda Blanc, oświadczyła, że firma chce ograniczyć działalność w Europie i Azji, aby skoncentrować się na głównych rynkach: w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Kanadzie. Obecnie grupa uważnie bada różne opcje dla swojego biznesu we Francji, Polsce oraz Włoszech (to, co pozostało po sprzedaży 80% udziałów w Aviva Vita partnerowi joint venture UBI Banca za 400 mln euro) oraz spółki joint venture w Turcji, Chinach i Indiach.

Amanda Blanc zaznaczyła jednak, że Aviva obecnie jest na wczesnym etapie rozważania wszelkich opcji, w związku z czym nie zostały jeszcze ustalone jakiekolwiek ramy czasowe dla jakiejkolwiek transakcji.

– W sierpniu grupa Aviva ogłosiła zmienioną strategię. Trzy kraje – Wielka Brytania, Irlandia i Kanada – zostały wskazane jako kluczowe rynki. Na swoich pozostałych rynkach azjatyckich i europejskich (m. in. w Polsce) Aviva kontynuuje normalną działalność, patrząc na ich przyszłość pod kątem długoterminowej wartości dla akcjonariuszy. Może to oznaczać zarówno perspektywę sprzedaży niektórych spółek, jak i pozostawienia ich nadal w ramach grupy. Dotyczy to również rynku polskiego, co potwierdza dzisiejszy komunikat grupy. Decyzje w tej sprawie podejmuje właściciel, czyli Aviva plc, po szczegółowej analizie racjonalnych opcji. Decyzja nie jest jeszcze przesądzona, a jej podjęcie zajmie trochę czasu. Pojawiające się w mediach spekulacje analityków nie są rozstrzygające – skomentował Adam Uszpolewicz, prezes Avivy w Polsce.

Przypomina, że Aviva chce skupić się na rynkach, na których posiada czołową pozycję i silną markę, wysoką rentowność i skąd czerpie dywidendy.

– Aviva w Polsce spełnia te kryteria, jest bardzo dobrą firmą, cenioną przez klientów i pośredników. Funkcjonujemy normalnie – zachowujemy ciągłość wszystkich umów, sprzedaży, obsługi klientów. Nasze spółki działają według polskiego prawa, pod polskim nadzorem, ciesząc się od lat dużym zakresem niezależności w prowadzeniu biznesu. Nic się więc nie zmienia dla klientów, pośredników i pracowników w Polsce – zaznaczył Adam Uszpolewicz.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl