AXA: Integracja sprzyja wypłacalności

0
164

Zysk netto AXA za 2020 r. wyniósł 3,16 mld euro i był o 18% niższy od 3,86 mld euro za 2019 r. Współczynnik łączony dla biznesu majątkowego AXA pogorszył się o 3,2 pp., do 99,5%, głównie wskutek roszczeń pandemicznych (+3,1 pp.) oraz większego obciążenia AXA XL kosztami katastrof naturalnych (+0,2 pp.). Po wyłączeniu 1,5 mld euro roszczeń z tytułu pandemii, całoroczny współczynnik łączony był stabilny, na poziomie 96,4%.

Zysk operacyjny grupy za 2020 r. wyniósł 4,3 mld euro i był o 34% niższy od 6,5 mld euro za 2019 r. Przychody brutto grupy w 2020 r. wyniosły 96,7 mld euro i spadły o 7% z poziomu 103,5 mld euro uzyskanego w 2019 r.

Współczynnik wypłacalności AXA na 31 grudnia 2020 r. wynosił 200% i był o 20 pkt. wyższy niż we wrześniu. Dyrektor generalny AXA Thomas Buberl wyjaśnił, że dzięki integracji AXA XL z wewnętrznym modelem grupy współczynnik wypłacalności uległ podwyższeniu o 13 pkt. Zarząd proponuje dywidendę 1,43 euro na akcję.

(AC, źródło: Insurance Journal)