Bądź bliżej InterRisk – uczestnicy akcji świętują sukcesy i pogłębiają wiedzę o rynku

0
1270

21 agencji ubezpieczeniowych z całej Polski uczestniczy w projekcie Bądź Bliżej InterRisk. Dodatkowe wsparcie sprzedażowe, szkolenia, narzędzia, ścieżka VIP w likwidacji szkód – to tylko niektóre benefity, z których korzystają agenci w ramach programu. Czy to działa?

Liczby mówią same za siebie. W styczniu i lutym dynamika sprzedaży produktów InterRisk w tych agencjach była znacząco wyższa niż w całej sieci współpracującej z tym ubezpieczycielem.

Program ruszył jesienią 2023 r. i obejmował cykl spotkań z agentami oraz wdrożenie dodatkowych narzędzi wspierających ich codzienną pracę. Uczestnicy programu spotkali się w Warszawie w czwartek, 21 marca 2024 r. w hotelu Marriott.

Była to okazja do podsumowania akcji, wysłuchania prezentacji o aktualnych trendach w ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz uczestnictwa w interesującym i wciąż aktualnym szkoleniu mec. Jakuba Nawracały o standardach bezpiecznego prowadzenia dystrybucji ubezpieczeń przez agentów ubezpieczeniowych, w świetle wymogów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń i rozporządzenia RODO.

Zwieńczeniem spotkania była uroczysta kolacja i rewia w Teatrze Sabat.

Na temat sytuacji w ubezpieczeniach komunikacyjnych mówiła Beata Ostrysz, dyrektorka Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Gospodarzem całego spotkania był Dariusz Łojko, dyrektor Departamentu Sprzedaży Detalicznej InterRisk, wspierany przez Patrycję Łygę, menedżerkę ds. rozwoju sieci sprzedaży. 

W części wieczornej spotkania wzięli udział Piotr Narloch, prezes zarządu InterRisk, i Daniel Kaliszuk, członek zarządu odpowiedzialny za sprzedaż.

Akcja Bądź Bliżej InterRisk pomogła zacieśnić więzi między naszą firmą a Wami, uczestnikami programu. Cieszymy się, że przełożyło się to na wyniki i nasze wspólne sukcesy. Dzisiejsze spotkanie to okazja do podsumowań, nawiązania relacji, ale także pogłębiania wiedzy o rynku. Jesteśmy firmą stabilną, o szerokiej ofercie produktowej, która cały czas dynamicznie się rozwija, również dzięki Państwu, za co serdecznie dziękuję – podsumował Daniel Kaliszuk.

W kuluarach agenci chwalili otwartość InterRisk na dialog oraz uczciwe zasady panujące we współpracy z ubezpieczycielem. W gronie uczestników programu są zarówno pośrednicy mający biznesowe relacje z InterRisk od ponad 25 lat (rekordzista aż 28!), jak i firmy ze znacznie krótszym stażem.

Dało się też dostrzec efekty dobrej współpracy pośredników z dyrektorami w regionach, co jest wizytówką InterRisk i dużą przewagą rynkową względem firm bardziej scentralizowanych i z dużą rotacją na stanowiskach dyrektorskich.

Budujące było zaangażowanie uczestników szkolenia, bo nie często spotykamy się z tym, że zagadnienia o charakterze prawnym wzbudzają aż takie zainteresowanie. Niewątpliwie było to następstwem umiejętnego łączenia przez wykładowcę niełatwych treści prawnych z dystrybucyjną praktyką, czyli agencyjną codziennością.

Inicjatywa Bądź Bliżej InterRisk jest kolejnym dowodem na to, że przepis na sukces w dystrybucji ubezpieczeń w kanale agencyjnym to z jednej strony otwartość na rozmowę i słuchanie partnerów biznesowych, a z drugiej konkretne narzędzia, które wspierają pracę agentów. Ważne jest również, żeby współpraca opierała się na wspólnych wartościach, takich jak uczciwość, rzetelność i wysoki poziom merytoryczny po obu stronach.

Aleksandra E. Wysocka