Bancassurance powoli wychodzi z depresji

0
1335

Spadek oddziaływania negatywnych czynników, które w ubiegłym roku mocno dotknęły życiowe bancassurance, a tym samym cały bankowy kanał dystrybucji, sprawiły, że wyniki ze sprzedaży polis za pośrednictwem banków poszły w górę. Choć tylko w dziale I. Majątkowe bancassurance nadal nie wróciło na ścieżkę wzrostu.

Według danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń w raporcie zaprezentowanym podczas XII Kongresu Bancassurance, przypis składki w kanale bankowym na dzień 30 czerwca 2023 roku uplasował się na poziomie 2,94 miliarda złotych. Był to wynik o 9% wyższy od uzyskanego rok wcześniej, tj. 2,71 mld zł.

Sektor życiowy

Z raportu Izby wynika, że półroczny przypis składki w bancassurance życiowym wyniósł 1,8 miliarda złotych – o 16,5% więcej niż w I połowie 2022 r. (1,55 mld zł). Udział w wyniku całego działu I na koniec czerwca uplasował się na poziomie 16% (14,8% przed rokiem). 33% składki życiowej zebranej w kanale bankowym pochodziło z polis inwestycyjnych, 53% z powiązanych z produktem bankowym, a 14% z niepowiązanych. Rok wcześniej było to odpowiednio: 26%, 63% i 11%.

Ubezpieczenia ochronne motorem napędowym „życiówki”

1202 mln zł przypisu w bancassurance życiowym pochodziło z ubezpieczeń ochronnych (+4,6% r/r). Z kolei sprzedaż w ubezpieczeniach inwestycyjnych wzrosła o 50,8%, do 600 mln zł. 488 mln zł łącznej wartości drugiego z segmentów wypracowały umowy ze składką jednorazową – o 94% więcej niż rok wcześniej (251 mln zł). Z kolei produkty ze składką regularną odpowiadały za 111 mln zł przypisu (146 mln zł przed rokiem, -24%).

Stabilizacja w grupie 3

175 mln zł składek w segmencie inwestycyjnym (215 mln zł rok wcześniej, -18,61% r/r) wypracowały polisy z gr. 3, czyli ubezpieczenia z UFK. Taki rezultat sugeruje stabilizację w tej grupie po ogromnym spadku, jaki miał miejsce w I połowie 2022 r. Był on efektem kumulacji negatywnych czynników, takich jak interwencja produktowa Komisji Nadzoru Finansowego na rynku „uefek”, wpływ czynników makroekonomicznych (w tym niskich stóp procentowych) oraz geopolitycznych. 81 mln zł wypracowały umowy ze składką jednorazową (-5% r/r), natomiast 94 – polisy ze składką regularną (-18% r/r).

Pozostałe 424 mln zł wygenerowały umowy inwestycyjne z gr. 1 (182 mln zł przed rokiem, +132,97% r/r). Z tej kwoty 407 mln zł wypracowały umowy ze składką jednorazową, co było wynikiem o 146% r/r lepszym od uzyskanego przed rokiem, natomiast 17 mln zł pochodziło z polis o składce regularnej – niemal tyle samo co rok wcześniej (16 mln zł).

Umowy indywidualne nadal dominują

W ubezpieczeniach inwestycyjnych grupy 1 dominującą formą umów są polisy indywidualne (97% vs. 81% na koniec czerwca 2022 r.). W grupie 3 ten odsetek jest dużo niższy – umowy indywidualne stanowią 68% wszystkich polis kupionych w ciągu sześciu miesięcy tego roku (67% rok wcześniej).

Polisy ochronne

Z kolei w ubezpieczeniach ochronnych 959 mln zł przypisu wypracowały umowy powiązane z produktem bankowym. To 2,54% mniej niż po 6 kwartałach poprzedniego roku, tj. 984 mln zł. W tej grupie zdecydowana większość środków pochodziła z ubezpieczeń ze składką jednorazową – 605 mln zł vs. 604 mln zł rok wcześniej. Ubezpieczenia ze składką regularną odpowiadały za 354 mln zł przypisu (380 mln zł, -7% r/r).

W polisach ochronnych niepowiązanych z produktem bankowym więcej zebrano z umów ze składka regularną – 188 mln zł vs. 161 mln zł na koniec czerwca 2022 r. (+17%). Ubezpieczenia ze składką jednorazową wypracowały zaś 56 mln zł, o 1331% więcej niż przed rokiem, tj. 4 mln zł. Większość umów w życiowych produktach ochronnych stanowiły polisy indywidualne – odpowiednio 90% (powiązane z produktem bankowym) i 97% (niepowiązane). Przed rokiem było to odpowiednio: 87% i 96%.

Średnia składka wzrosła. Niekiedy gwałtownie

Średnia uroczniona składka na polisę inwestycyjną pozyskaną w kanale bankowym osiągnęła poziom 6327 zł dla umów ze składką jednorazową (2807 zł rok wcześniej, +125% r/r) oraz 2802 zł dla umów ze składką okresową (2984 zł, -6% r/r). Z kolei średnia uroczniona składka w ubezpieczeniach powiązanych z produktem bankowym z płatnością jednorazową wyniosła 647 zł (588 zł przed rokiem, +10% r/r), zaś w przypadku polis ze składką okresową było to 295 zł (293 zł, +1% r/r).

Natomiast w polisach ochronnych stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) średnia uroczniona składka wyniosła: przy składce jednorazowej w wysokości 3522 zł (457 zł w I poł. 2022 r., +671% r/r), przy okresowej – 510 zł (465 zł, +10% r/r).

Najwięcej polis okołoproduktowych

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w ogólnej liczbie produktów w bancassurance życiowym miały polisy powiązane z produktem bankowym – 4,27 mln szt. z ogólnej liczby 5,27 mln umów zawartych w I poł. 2023 r. Oprócz tego zawarto również 0,77 mln szt. umów stand alone i 0,23 mln szt. inwestycyjnych.

Sektor non-life

W bancassurance majątkowym zebrano z kolei 1138 mln zł składek. Rezultat uzyskany w pierwszej połowie 2023 r., odpowiadający 4,1% osiągnięcia całego działu II, był nieco niższy od uzyskanego w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. 1159 mln zł. Największy przypis odnotowano w ubezpieczeniach z grup 8–9, czyli od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych, które wypracowały 374 mln zł (345 mln zł rok wcześniej, +8% r/r). Segment ten wyprzedził polisy z gr. 1–2, czyli wypadkowe i chorobowe (257 mln zł vs. 330 mln zł, -22% r/r) oraz polisy z gr. 3–7, czyli casco i transportowe (209 mln zł vs. 170 mln zł, +23% r/r).

Najliczniejsze są ubezpieczenia finansowe

Największą liczbę umów w majątkowym kanale bankowym zawarto w ubezpieczeniach z gr. 8–9, tj. 7,09 mln szt. Drugie miejsce zajęły umowy z gr. 14–16 (4,75 mln szt.), a trzecie – polisy z gr. 1–2 (4,35 mln szt.). Łącznie w I poł. 2023 r. w bancassurance non-life funkcjonowało 20,79 mln szt. umów. Dominującą formą były polisy indywidualne – 78% wobec 73% na koniec czerwca poprzedniego roku.

W raporcie uwzględnione zostały wyniki 17 towarzystw życiowych kontrolujących ok. 97% przypisu działu I oraz 15 towarzystw majątkowych odpowiadających za 86,4% wyniku sprzedażowego działu II.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl