Bancassurance powróciło na ścieżkę wzrostu

0
732

Po latach spadków bankowy kanał dystrybucji wreszcie zanotował odbicie. A co najważniejsze – dzięki wzrostom w obu obszarach działalności. W efekcie poziom składki zebranej w bancassurance był niemal identyczny jak przed pandemią.

Według danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, na dzień 30 czerwca 2021 roku przypis składki w kanale bankowym uplasował się na poziomie 3,39 miliarda złotych. Był to wynik o 31,8% wyższy od uzyskanego rok wcześniej – 2,57 mld zł. Rezultat ten był mocno zbliżony od osiągnięć w pierwszym półroczu 2019 r. – ostatniego roku przed pandemią (3,55 mld zł).

Sektor życiowy

Z raportu Izby wynika, że półroczny przypis składki w bancassurance życiowym wyniósł 2,16 miliarda złotych – o 26% więcej niż w I półroczu 2020 r. (1,71 mld zł). Po pierwszej połowie roku udział bancassurance życiowego w wyniku całego działu I uplasował się na poziomie 19,6% (w latach 2020–17 odpowiednio: 16,9%, 23,7%, 28,5% i 35,2%). 1083 mln zł przypisu w bancassurance życiowym pochodziło z ubezpieczeń ochronnych (+27% r/r).

50% składki zebranej w bancassurance pochodziło z polis inwestycyjnych, 43% z powiązanych z produktem bankowym, a 7% z niepowiązanych. Rok wcześniej było to odpowiednio 50%, 42% i 8%.

Polisy inwestycyjne

1083 mln zł przypisu w bancassurance życiowym pochodziło z ubezpieczeń ochronnych (+27% r/r). Na zbliżonym poziomie uplasował się także rezultat z produktów inwestycyjnych (1075 mln zł, +26% r/r).

896 mln zł łącznej wartości segmentu ubezpieczeń inwestycyjnych wypracowały umowy ze składką jednorazową – o 40% więcej niż rok wcześniej (638 mln zł). Z tej kwoty za 722 mln zł (580 mln zł rok wcześniej, +24% r/r) odpowiadały polisy z gr. 3, czyli ubezpieczenia z UFK. Pozostałe 174 mln zł przypisu w tym segmencie wygenerowały umowy inwestycyjne z gr. 1 (58 mln zł przed rokiem, +200% r/r). W ubezpieczeniach inwestycyjnych grupy 1 dominującą formą umów są polisy indywidualne (82% vs. 85% na koniec czerwca 2020 r.). W grupie 3 ten odsetek jest jeszcze wyższy – umowy indywidualne stanowią 90% wszystkich polis kupionych w ciągu sześciu miesięcy tego roku (86% rok wcześniej).

Polisy ochronne

Z kolei w ubezpieczeniach ochronnych 938 mln zł przypisu wypracowały umowy powiązane z produktem bankowym (726 mln zł przed rokiem). W tej grupie zdecydowana większość składek pochodziła z ubezpieczeń ze składką jednorazową – 605 mln zł vs. 427 mln zł rok wcześniej (+42% r/r). Ubezpieczenia ze składką regularną odpowiadały za 333 mln zł przypisu (299 mln zł, +12% r/r).

W polisach ochronnych niepowiązanych z produktem bankowym więcej zebrano z umów ze składka regularną – 140 mln zł vs. 121 mln zł na koniec czerwca 2020 r. (+16% r/r). Ubezpieczenia ze składką jednorazową wypracowały zaś 4 mln zł (8 mln zł, -57% r/r). Większość umów w życiowych produktach ochronnych stanowiły polisy indywidualne – odpowiednio 86% (powiązane z produktem bankowym) i 79% (niepowiązane). Przed rokiem było to 85% i 86%.

Średnia składka rośnie w większości przypadków

Średnia uroczniona składka na polisę inwestycyjną pozyskaną w kanale bankowym osiągnęła poziom 7464 zł dla umów ze składką jednorazową (5250 zł rok wcześniej, +42% r/r) oraz 3097 zł dla umów ze składką okresową (3183 zł, -3% r/r). Z kolei średnia uroczniona składka w ubezpieczeniach powiązanych z produktem bankowym z płatnością jednorazową wyniosła 567 zł (365 zł przed rokiem, +55% r/r), zaś w przypadku polis ze składką okresową było to 242 zł (224 zł, +8% r/r).

Natomiast w polisach ochronnych stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) średnia uroczniona składka wyniosła: przy składce jednorazowej 594 zł (939 zł w I poł. 2020 r., -37% r/r), przy okresowej – 421 zł (260 zł, +62% r/r).

Większość umów towarzyszyła produktom bankowym

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w ogólnej liczbie produktów w bancassurance życiowym miały polisy powiązane z produktem bankowym – 4,89 mln szt. z ogólnej liczby 5,93 mln umów zawartych w I poł. 2021 r. Oprócz tego zawarto również 0,68 mln szt. umów stand alone i 0,36 mln szt. inwestycyjnych.

Sektor non-life

W bancassurance majątkowym zebrano z kolei 1234 mln zł składek. Oznacza to, że zarysowany w pierwszy kwartale powrót trendu wzrostu przychodów z bankowej dystrybucji polis z działu II umocnił się. Rezultat uzyskany w pierwszej połowie 2021 r. był wyraźnie wyższy od wyników uzyskanych w latach 2020–2016 (odpowiednio 867, 1040, 958, 851 oraz 872 mln zł).

Największy przypis odnotowano w ubezpieczeniach z grup 1–2, czyli wypadkowych i chorobowych, które wypracowały 483 mln zł (296 mln zł rok wcześniej, +63% r/r). Segment ten wyprzedził polisy z gr. 8–9, czyli od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych (269 mln zł vs. 222 mln zł, +21% r/r) oraz polisy z gr. 14–16, czyli kredytu, gwarancje i ryzyka finansowe (255 mln zł vs. 147 mln zł, +73% r/r).

Najliczniejsze są ubezpieczenia finansowe

Największą liczbę umów w majątkowym kanale bankowym odnotowano w przypadku ubezpieczeń z gr. 14–16: było to 5,5 mln szt. Drugie miejsce zajęły umowy z gr. 1–2 (4,5 mln szt.), a trzecie – polisy z gr. 8–9 (3,9 mln szt.). Łącznie w I poł. 2021 r. w bancassurance non-life funkcjonowało 17,6 mln szt. umów. Dominującą formą były polisy indywidualne – 74% wobec 66% na koniec czerwca poprzedniego roku.

***

W raporcie uwzględnione zostały wyniki 19 towarzystw życiowych kontrolujących ok. 95,5% przypisu działu I oraz 18 towarzystw majątkowych odpowiadających za 87,5% wyniku sprzedażowego działu II.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl