Bancassurance według nowych zasad

0
1181

1 lipca weszła w życie opracowana przez Komisję Nadzoru Finansowego znowelizowana Rekomendacja U, dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance. Zastąpi ona wcześniejszy akt z czerwca 2014 r. Celem nowej rekomendacji jest poprawa standardów działalności w obszarze bancassurance oraz określenie warunków dla stabilnego rozwoju tego rynku. Kluczowym elementem jest zapewnienie odpowiedniej wartości dla klienta produktów ochronnych oferowanych w bankowym kanale dystrybucji.

– Standardy działalności w obszarze bancassurance się zmienią – mówił niedawno agencji Newseria Biznes Krystian Wiercioch, zastępca przewodniczącego KNF. – Dotychczas banki i zakłady ubezpieczeń często kierowały się rachunkiem ekonomicznym, myślały o wartości danego produktu pod kątem zysku. Natomiast teraz – dzięki temu, że udało nam się wprowadzić rekomendację U – pojawi się myślenie o wartości produktu dla klienta. Produkty oferowane w kanale bankowym będą się cechowały wyższą wartością, będą dużo pełniejsze dla klientów. W tej chwili customer value to jest już istotny temat, o którym rozmawiają banki i zakłady ubezpieczeń, przygotowując produkt – dodał.

Poszerzone grono odbiorców

Rekomendacja została przyjęta przez KNF 26 czerwca ubiegłego roku. Nadzór wyjaśniał wówczas, że zastąpienie obowiązującej od 2014 r. regulacji jest niezbędne, gdyż od tego czasu zmieniły się przepisy dotyczące m.in. oferowania produktów ochronnych, co ma wpływ na sposób wykonywania działalności przez podmioty działające w obszarze bancassurance. Nowa Rekomendacja U rozszerza katalog jej adresatów o spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK). Te ostatnie mają czas na dostosowanie się do postanowień aktu do 1 stycznia 2025 roku.

Nowe postanowienia

Rekomendacja wprowadza nowe postanowienia dotyczące w szczególności:

  • zapewnienia odpowiedniej wartości dla klienta produktów ubezpieczeniowych, oferowanych w ramach bancassurance, w tym w ubezpieczeniach spłaty kredytu lub pożyczki (tzw. produkty CPI),
  • sposobu oferowania produktów ubezpieczeniowych w ramach bancassurance, 
  • relacji banku/SKOK, prowadzącego działalność w obszarze bancassurance, z finansującym ubezpieczenie, który na podstawie umowy zawartej z bankiem/SKOK, zobowiązany jest pokryć koszty ochrony ubezpieczeniowej tego banku/SKOK,
  • monitorowania, w ramach systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w banku/SKOK oraz przez komitet audytu, procesów związanych z oferowaniem produktów ubezpieczeniowych przez te podmioty.

Dobre praktyki dopełniają rekomendacje

Uzupełnieniem rekomendacji U są opracowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń i Związek Banków Polskich dobre praktyki dotyczące podniesienia wartości produktów CPI (ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki) dla klienta. Są one odpowiedzią polskiego sektora ubezpieczeń na raport EIOPA „Thematic Review on Credit Protection Insurance (CPI) sold via banks” i ostrzeżenie europejskiego organu nadzoru z 2022 r.

Celem dobrych praktyk jest dążenie do uzyskania wysokich standardów ochrony klientów, banków i ubezpieczycieli korzystających z polis CPI powiązanych z produktami bankowymi. Dobre praktyki obejmują cały okres życia produktu CPI. Dotyczą jego tworzenia i jego wartości dla klienta, sposobu dotarcia do klienta, jakości dystrybucji, podejmowanych w interesie klienta działań, nadzoru nad dystrybutorem produktu CPI oraz jego monitorowania. Skierowane są przede wszystkim do zakładów ubezpieczeń i banków oferujących produkt CPI, ale mogą być również stosowane przez inne instytucje finansowe oferujące podobne produkty.

Więcej na temat Rekomendacji U oraz dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń CPI:

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl