Beata Kozłowska-Chyła nowym prezesem PZU SA

0
3719

12 marca prezes PZU SA Paweł Surówka złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Decyzją rady nadzorczej spółki jego obowiązki pełni obecnie Beata Kozłowska-Chyła, która obejmie funkcję prezesa z chwilą uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Nowa prezes PZU SA wraca do firmy po kilkunastu latach nieobecności. Równolegle z zasiadania w zarządzie PZU Życie zrezygnował jego niedawny prezes, Roman Pałac. Opróżnione miejsce w zarządzie spółki zajmie Małgorzata Kot.

– Kierowanie największą grupą finansową w tej części Europy było dla mnie wielkim zaszczytem. W szczególności zaś możliwość współpracy z wyjątkowymi ludźmi, którzy wyróżniają się profesjonalizmem, wiedzą i zaangażowaniem i którym jestem bardzo wdzięczny. Ze wszystkich sukcesów, które udało nam się osiągnąć, jestem najbardziej dumny z największego poziomu zaangażowania pracowników w historii PZU, czego rezultatem są rekordowe ubiegłoroczne wyniki Grupy PZU – podkreśla Paweł Surówka.

– Bardzo dziękuję Pawłowi Surówce, który jako prezes spółki był twórcą strategii „Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia”. Jej efektem są nie tylko rekordowe w giełdowej historii Grupy wyniki osiągnięte w zeszłym roku, ale i szereg innowacyjnych projektów. Wśród nich internetowa platforma mojePZU, która stała się  najbardziej rozbudowanym systemem elektronicznej obsługi klienta na rynku ubezpieczeniowym i finansowo-zdrowotnym, inwestycyjny serwis inPZU i innowacyjna usługa PZU GO – mówi przewodniczący rady nadzorczej PZU SA Maciej Łopiński.

Paweł Surówka był związany z Grupą PZU od czterech lat. Funkcję prezesa PZU SA pełnił przez trzy lata, wcześniej był prezesem PZU Życie i członkiem zarządu odpowiedzialnym za inwestycje. W czasie pełnienia jego funkcji zysk netto Grupy PZU podwoił się, wskaźnik ROE wzrósł o 40%, składka przypisana brutto – o 20%. Jednocześnie poziom zaangażowania pracowników zwiększył się z 35 do 51%, wyprzedzając o kilka punktów średnią dla wszystkich firm w Polsce.

Miejsce Pawła Surówki zajmie Beata Kozłowska-Chyła, której rada nadzorcza PZU SA powierzyła pełnienie funkcji prezesa zarządu PZU SA pod warunkiem uzyskania zgody KNF. Do tego czasu będzie ona pełnić obowiązki szefa organu zarządzającego spółki.

W przeszłości Beata Kozłowska-Chyła była już związana z Grupą PZU. Pełniła funkcję członka rady nadzorczej PZU SA, członka RN TFI PZU i PTE PZU oraz dwukrotnie była członkiem zarządu PZU SA. Zasiadała również w zarządzie PZU Życie. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej RN Grupy Lotos. Pracowała jako zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Pełniła też funkcję prezesa zarządu Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego.

Beata Kozłowska-Chyła ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, a następnie stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Handlowego. Wykonuje zawód radcy prawnego, jest arbitrem rekomendowanym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Beata Kozłowska-Chyła jest członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, członkiem Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP oraz członkiem zespołu Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministrze Aktywów Państwowych. Zasiada również w Radzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i w Społecznej Radzie Sportu przy Minister Sportu.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz prawa ubezpieczeniowego, opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych, a także autorką artykułów popularyzatorskich.

Były prezes PZU Życie też odchodzi

Równolegle rezygnację z funkcji członka zarządu PZU Życie złożył Roman Pałac, do niedawna prezes zakładu. Pod jego kierownictwem, od 2017 roku, udział spółki w rynku wzrósł z 34,9 do prawie 40%.

– Bardzo dziękuję całemu zespołowi PZU za wielkie zaangażowanie i walkę o pozycję rynkową naszej grupy. To dzięki każdemu z was nasza grupa osiągnęła jedne z najlepszych na świecie wyników finansowych, stała się liderem pod względem jakości obsługi klienta i wzrostu w biznesie zdrowotnym, w którym kilka lat temu nikt nie dawał nam szans – mówi Roman Pałac.

Na opróżnione miejsce w zarządzie spółki jej rada nadzorcza powołała Małgorzatę Kot ze skutkiem od 1 czerwca 2020 r.

Małgorzata Kot jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe na  Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie ubezpieczeń gospodarczych i w Szkole Głównej Handlowej – „Akademia Profesjonalnego Coacha”.

W latach 2001–2012 zajmowała stanowiska menadżerskie w STU Ergo Hestia, PZU SA i HDI Asekuracja TU. Od 2012 r. była związana z TUiR Allianz Polska, gdzie pełniła kolejno funkcje dyrektora Departamentu Współpracy z Kluczowymi Partnerami, dyrektora Departamentu Współpracy z Multiagencjami oraz dyrektora ds. Współpracy z Kluczowymi Partnerami i Bancassurance.

Ukończyła wiele kursów, m.in. w zakresie oceny ryzyk majątkowych, obsługi klienta oraz w ramach Programu Rozwoju Talentów Allianz, w tym Building Business Acumen, negocjacje, przywództwo XXI wieku, TOP Menedżer.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl