Bezpieczna Szkoła w nowej odsłonie. Dbam i ubezpieczam

0
1184

W czerwcu Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” wprowadziło do oferty nową odsłonę popularnego produktu ubezpieczeniowego NNW Bezpieczna Szkoła, która została wzbogacona o zmiany zwiększające poczucie bezpieczeństwa i komfort ubezpieczonych.

Między innymi podniesiono limit odpowiedzialności w świadczeniu związanym z pobytem w szpitalu w wyniku choroby. Wprowadzono też możliwość rozszerzenia polisy o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Dla małego i dużego. Bezpieczna Szkoła to kompleksowy produkt ubezpieczeniowy, który od lat cieszy się zainteresowaniem rodziców i przedstawicieli placówek edukacyjnych. TUW „TUW” obejmuje ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków: małe dzieci (już od 6. miesiąca życia), przedszkolaki, uczniów, młodzież. Z oferty mogą również skorzystać studenci, słuchacze, nauczyciele szkół i przedszkoli oraz pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Ochrona zawsze i wszędzie. Bezpieczna Szkoła to ubezpieczenie NNW, które obowiązuje przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Standardowa umowa trwa rok, natomiast ubezpieczeni uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych zyskują dodatkowy 13. miesiąc ochrony ubezpieczeniowej.

TUW „TUW” proponuje pięć przemyślanych wariantów ochrony ubezpieczeniowej: minimalny, standardowy, komfortowy, maksymalny i optymalny. Ofertę można elastycznie dostosować do potrzeb dzieci i młodzieży oraz do oczekiwań rodziców. Istnieje bowiem możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ubezpieczenia aż o 25 dodatkowych świadczeń.

Co oferujemy? TUW „TUW” oferuje wsparcie finansowe w przypadku: śmierci osoby ubezpieczonej na skutek nieszczęśliwego wypadku (również na terenie placówki oświatowej), a także w sytuacji, gdy dziecko, uczeń lub student dozna uszczerbku na zdrowiu z powodu niefortunnego zdarzenia, do którego doszło w przedszkolu, szkole lub na uczelni, jak również podczas zajęć sportowych, wycieczki czy wakacyjnego wyjazdu.

Dodatkowo TUW „TUW” wypłaci odszkodowanie, gdy do wypadku dojdzie w miejscu, gdzie uczeń lub student odbywa praktyki zawodowe, a także podczas uprawiania sportu – rekreacyjnego i wyczynowego.

Każdy powód jest ważny. Korzystający z ubezpieczenia Bezpieczna Szkoła otrzymają świadczenia zarówno przy drobnym urazie ciała, jak i w przypadku poważnych zachorowań. Na potrzeby aktualnej oferty rozbudowano katalog poważnych zachorowań, uzupełniając go o coraz częściej występujące choroby, takie jak: cukrzyca typu 1, niewydolność nerek, niewydolność serca i polymielitis.

Pobyt w szpitalu. W ramach rozszerzonego wariantu polisy Bezpieczna Szkoła wypłacane jest świadczenie, gdy dziecko wymaga leczenia szpitalnego zarówno z powodu następstw nieszczęśliwego wypadku, jak i na skutek choroby. Przysługuje ono za każdy dzień nieprzerwanego pobytu w szpitalu, począwszy od 1. dnia hospitalizacji i nie dłużej niż 90 dni.

Nowość – OC w życiu prywatnym. Wśród nowości znajduje się ochrona ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym za wyrządzenie szkody przez ubezpieczonego, np. w trakcie jazdy na hulajnodze elektrycznej.

Pomoc fachowców. Przy zawarciu podstawowego wariantu polisy Bezpieczna Szkoła osoba ubezpieczona otrzymuje pakiet assistance, który umożliwia szybki dostęp do fachowej pomocy: medycznej, psychologicznej, prawnej oraz IT.

E-szkoła – jakie to proste. Umowęubezpieczenia NNW Bezpieczna Szkoła można zawrzeć również online –  szybko i wygodnie, nie wychodząc z domu.

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie 02-793, ul. Raabego 13.