Blisko 11,5 mld euro kwartalnego przypisu regionu CEE

0
568

Z danych zebranych przez xprimm wynika, że ubezpieczyciele z 17 rynków Europy Środkowo-Wschodniej zakończyli I kwartał 2022 r. przypisem składki brutto na poziomie 11,4 mld euro. Był to rezultat o 10,2% wyższy od ubiegłorocznego. Wypłacone odszkodowania i świadczenia rosły w tempie 15,6%, do 6,35 mld euro.

Wśród większych rynków regionu najwyższe tempo wzrostu sprzedaży odnotowano w Rumunii (45%) i Czechach (23,2%). Słowacja była jedynym rynkiem, na którym odnotowano spadek przypisu, ale było to w głównej mierze efektem przekształcenia lokalnego biznesu Generali w oddział firmy ubezpieczeniowej z innego państwa członkowskiego.

Największy udział we wzroście składki miała linia obowiązkowych ubezpieczeń OC, gdzie przypis wzrastał w tempie 15%, do 2,55 mld euro. Najbardziej imponujący wzrost odnotowano w Rumunii, gdzie sprzedaż podwoiła się do 478,7 mln euro, głównie dzięki wzrostowi cen po upadku City Insurance. W rezultacie rumuński rynek OC zwiększył swój udział w regionalnym wyniku tego segmentu z 10,7% do 18,7%.

Ubezpieczenia majątkowe pozakomunikacyjne wzrosły o prawie 15%, do 1,76 mld euro, a poziom wypłaconych odszkodowań zwiększył się o 35% do 579 mln euro. Z kolei ubezpieczenia na życie odnotowały jedynie 2% wzrost składki, do 3,16 mld euro. Głównym czynnikiem powodującym niską dynamikę regionalnego wolumenu składek była ujemna zmiana odnotowana w Polsce (-5%), spowodowana zmianami prawnymi (interwencją produktową KNF na rynku polis z UFK – AM), które utrudniły sprzedaż.

(AM, źródło: xprimm.com)