Blisko 2 mld zł zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych

0
141

Na koniec sierpnia aktywa zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) przekroczyły 1,8 mld zł. Największy wpływ na ich wzrost mają regularne wpłaty wnoszone przez pracodawców, czyli składki samych pracodawców i pracowników – wynika z szacunków Analiz Online.

Według analityków od momentu powstania PPK do Planów wpłynęło łącznie ponad 1,4 mld zł składek. Drugim istotnym źródłem rosnących oszczędności są wpłaty powitalne oraz roczne wnoszone z Funduszu Pracy. W tym roku dopłaty z tego tytułu wyniosły łącznie ok. 280 mln zł, z czego najwięcej wpłacono w kwietniu (218,5 mln zł).

Ostatnim czynnikiem, który ma wpływ na wartość aktywów, są wyniki wypracowywane przez zarządzających. AO zauważają, że dzięki odbiciu rynków po krachu wywołanym Covid-19, są one w większości dodatnie.  

Z danych zebranych przez analityków wynika, że od około 19 marca, wraz z odbiciem na rynkach, fundusze zdefiniowanej daty zaczęły odrabiać straty. Od tego czasu zarobiły średnio od 9% w przypadku funduszy o najbliższej dacie docelowej (2025), które są wypełnione głównie obligacjami, do ponad 25% w przypadku funduszy o najbardziej agresywnej strategii. Mniej więcej połowa z nich wróciła do poziomu sprzed pandemii.

W samym sierpniu zdecydowana większość funduszy wypracowała zysk, który wyniósł średnio od 0,5% (fundusze 2025) do 2,2% (fundusze 2060) – w sumie prawie 30 mln zł z wyniku zarządzania. Z szacunków Analiz Online wynika, że od początku istnienia PPK łączny wynik z zarządzania przekroczył 100 mln zł.

W sierpniu najwyższą dynamikę aktywów osiągnęło PFR TFI, które odgrywa m.in. rolę instytucji wyznaczonej. Aktywa pod zarządzaniem wzrosły o 29% do 7 mln zł. Na drugim miejscu znalazło się Generali Investment TFI z 14% dynamiką.

Liderem rynku PPK pod względem wielkości aktywów jest PKO TFI z 629,8 mln zł zgromadzonych w zarządzanych przez siebie Planach na koniec sierpnia. Jego udział w rynku plasuje się na poziomie 34,4%. Drugie miejsce zajmuje TFI PZU z 254,8 mln zł (13,9%), natomiast na najniższym stopniu podium znalazło się Nationale-Nederlanden PTE z 242,9 mln zł (13,1%). Pierwsza trójka największych graczy w segmencie PPK kontroluje ponad 60% tego rynku.

(AM, źródło: Analizy Online)