Blisko 2 mln szkód komunikacyjnych w 2021 roku

0
523

Na stronie internetowej Polskiej Izby Ubezpieczeń opublikowano opracowanie zatytułowane „Ubezpieczenia w liczbach”. Dokument zawiera najważniejsze wskaźniki polskiego rynku ubezpieczeń w 2021 roku.

Raport wskazuje m.in., że w minionym roku zakłady ubezpieczeń zlikwidowały 1 067 890 szkód z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Oznacza to, że 4 ubezpieczone pojazdy w ramach OC ppm. na sto miały szkodę. Średni koszt jednej szkody wyniósł 8484 zł. Na koniec roku aktywnych było 26 911 979 umów OC ppm.

Ubezpieczyciele zlikwidowali także 826 758 szkód z AC, co oznacza, że 10 pojazdów ubezpieczonych w ramach autocasco na sto miało szkodę. Średni koszt jednej szkody wyniósł 7257 zł. Na koniec roku aktywnych było 8 076 944 umów AC.

Opracowanie PIU wskazuje również, że na dzień 31 grudnia aktywnych było 58 135 637 polis pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych. W tej liczbie mieściły się m.in. 1 698 554 umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków w gospodarstwach rolnych oraz 1 518 982 umów obowiązkowego OC rolników.

(AM, źródło: PIU)