Blisko 40 mld euro przypisu składki rynku CEE w 2019 roku

0
367

Z szacunków xprimm wynika, że w 2019 r. rynek ubezpieczeń w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) zanotował 5,85% wzrost mierzony przypisem składki brutto do poziomu 39,1 mld euro. Podobne tempo wzrostu odnotowano w segmencie wypłaconych odszkodowań (5,55%). W obu przypadkach wzrost r/r był wyższy niż zmiana 2018/2017 r.

Największy wkład w dodatkowe 2,1 mld euro składek wniósł rynek polski (+531 mln euro), czeski (+481 mln euro), węgierski (+295 mln euro), bułgarski (+200 mln euro), słoweński (+176 mln euro) i rumuński (+122 mln euro).

Największy wpływ na wynik sprzedażowy miały linie ubezpieczeń komunikacyjnych, generując łącznie ponad jedną trzecią całej kwoty dodatkowych składek. Samo OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odpowiadało za ok. 20%, pokazując w ten sposób swoją dominującą pozycję w CEE. Wkład linii ubezpieczeń majątkowych we wzrost rynku wyniósł ok. 13% wzrostu wolumenu składek. OC ppm. i AC w równym stopniu przyczyniły się do wzrostu wartości odszkodowań.

Pięcioma największymi rynkami w Europie Środkowo-Wschodniej w 2019 r. były: Polska, Czechy, Węgry, Słowenia, Rumunia, które razem generują nieco ponad 76% regionalnego przypisu składki. Udział naszego kraju spadł o prawie 1 punkt procentowy r/r, do 38,3%, co prawie całkowicie zrównoważyło nieznaczne umocnienie pozycji pozostałych pięciu największych krajów. Nowością 2019 r. w kategoriach rankingowych jest wejście Rumunii na piątą pozycję, wcześniej zajmowaną przez Słowację.

(AM, źródło: xprimm.com)