BluLog głównym partnerem technologicznym Ergo Hestii w obszarze predykcji szkód

0
590

Według raportu „State of IoT – Spring 2023” w roku 2022 r. firmy, instytucje i konsumenci korzystali z 14,3 mld urządzeń funkcjonujących w technologii Internet Rzeczy (The Internet of Things), a analitycy szacują, że do 2027 r. liczba aktywnych urządzeń na świecie wyniesie nawet 27 mld. Korzyści z jej stosowania dostrzegli również ubezpieczyciele korporacyjni.  Pierwsze rozwiązania predykcyjne na polskim rynku ubezpieczeń, pozwalające na przewidywanie, a tym samym unikanie szkód zaczęła wdrażać ERGO Hestia. 

Stosowany przez sopockiego ubezpieczyciela system Smart Control został oparty o sprawdzone urządzenia, protokoły komunikacyjne i oprogramowanie dostarczane przez firmę BluLog. 

Wiele sposobów wykorzystania technologii Internetu Rzeczy w sektorze ubezpieczeń

IoT w sektorze ubezpieczeniowym może mieć wiele zastosowań, które mogą przynieść korzyści zarówno dla ubezpieczycieli, jak i klientów. W przypadku klientów indywidualnych mogą to być specjalistyczne opaski mierzące podstawowe parametry stanu zdrowia. Takie rozwiązanie może przyczynić się do zmiany codziennych nawyków i zwiększenia aktywności fizycznej ubezpieczonego. Umożliwia również firmie ubezpieczeniowej dostosowanie ochrony do rzeczywistej skali ryzyka, oferując jednocześnie lepsze warunki klientom prowadzącym zdrowy tryb życia. Innym przykładem zastosowania IoT jest telematyka czyli monitorowanie pojazdów przy użyciu czujników i urządzeń GPS. Celem jest oczywiście premiowanie kierowców jeżdżących bezpiecznie i stosujących się do przepisów w ruchu drogowym. Coraz większe znaczenie ma również monitorowanie przesyłek w procesach transportu i logistyki, co zdecydowanie ogranicza ryzyko kradzieży, zagubienia, zniszczenia czy zepsucia przewożonych towarów.

Ograniczenie ryzyka szkód majątkowych i przerw w działalności

ERGO Hestia postawiła na monitorowanie obiektów i urządzeń w zakładach produkcyjnych
i budynkach usługowych. To właśnie w tego typu obiektach dochodzi do największych szkód majątkowych, często skutkujących długotrwałymi przestojami w działalności. Dlatego inżynierowie ERGO Hestii instalują sensory w newralgicznych miejscach, takich jak rozdzielnice elektryczne, chłodnie, serwerownie oraz silniki i łożyska – tam, gdzie może dojść
do incydentu szkodowego. Osobną kategorię stanowią małe obiekty usługowe np. apteki, gabinety lekarskie, sklepy czy restauracje, dla których ERGO Hestia przygotowała pakiety do samodzielnego montażu.

Smart Control to system bezprzewodowego monitoringu ryzyka, którego celem jest identyfikacja i alarmowanie o wszelkiego rodzaju anomaliach w parametrach pracy czy warunkach otoczenia mogących świadczyć o „zbliżającym się” incydencie szkodowym. Informacja o czasie umożliwia podjęcie stosownych działań zapobiegawczych. System zawdzięcza swoją skuteczność zaawansowanej ekspertyzie z zakresu inżynierii ryzyka ERGO Hestii oraz rozwiązaniom technologicznym BluLog.

Mimo że system jest wdrażany dopiero od 2 lat, już przyczynił się do wykrycia kilkunastu sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, obiektów, urządzeń i środków obrotowych. Tylko dzięki szybkiej reakcji obsługi udało się uniknąć poważnych strat.

Dotychczas zainstalowaliśmy ponad 3500 sensorów u 160 klientów ubezpieczonych w ERGO Hestii. System monitoruje kluczowe pomieszczenia i urządzenia, np. rozdzielnice elektryczne czy silniki, informując o potencjalnych odchyleniach od standardowych wartości, często tuż przed zdarzeniem szkodowym lub w momencie jego wystąpienia. Dzięki autorskim rozwiązaniom z zakresu analizy danych możemy wykryć nawet drobne anomalie, których konsekwencją może być poważna szkoda majątkowa i długotrwały przestój w produkcji – wyjaśnia Hubert Karpiński, menedżer ds. rozwojowych Smart Control w Ergo Hestii.

Jak działa Smart Control?

W ramach systemu Smart Control bezprzewodowe sensory Blulog rejestrują w czasie rzeczywistym parametry pracy kluczowych urządzeń i warunki występujące
w pomieszczeniach – takie jak temperatura, napięcie czy wilgotność. Wszystkie dane za pomocą koncentratorów Blulog błyskawicznie przesyłane są do platformy Smart Control, w której następuje ich dokładna analiza oraz wizualizacja. Klienci posiadają stały wgląd w parametry pracy monitorowanych urządzeń i obiektów. W sytuacji, gdy system zarejestruje wystąpienie nawet drobnych anomalii w monitorowanych urządzeniach natychmiastowo wysyłane jest powiadomienie. Dzięki tej wczesnej informacji klient ma czas na weryfikację i podjęcie działania.

Nasze doświadczenie w projektowaniu IoT dla firm z całego świata, działających w różnych sektorach, pozwoliło nam zbudować produkt i know-how, które łatwo można zaimplementować w każdej branż i wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba pomiarów istotnych parametrów w ramach procesu produkcji, przechowywania czy transportu, mogących powodować straty – utratę lub zepsucie produktu, awarię urządzeń, etc. Co najważniejsze, udostępniamy API, więc nasze rozwiązania można łatwo zaadaptować do większości istniejących już w przedsiębiorstwie systemów monitoringu i nieskończenie skalować do jego potrzeb i rozwoju. Know-how jest naszym tworem, ale to klient buduje końcowy produkt dostosowany do swoich potrzeb. Dzięki komponentom udostępnianym przez nas, proces ten jest wyjątkowo łatwy – podsumowuje Zbigniew Bigaj, współzałożyciel i szef R&D w Blulog.

(KS, źródło: PRCalling)