Branding PZU w rękach Czteryczwarte

0
440

Agencja Czteryczwarte wygrała przetarg na stałą obsługę PZU w zakresie identyfikacji wizualnej. Przedmiotem umowy jest szeroko pojęty branding.

Zwycięska  firma będzie odpowiedzialna za wszystkie projekty z tego obszaru. Czteryczwarte zajmie się m.in. tworzeniem elementów systemu identyfikacji, przygotowaniem ksiąg marki oraz wzorów materiałów dla różnych kanałów i nośników komunikacji. Zakres działań obejmie także analizy rynku i prace strategiczne dla całej Grupy PZU i jej wybranych marek.

Oprócz przygotowania znaków marek i systemów identyfikacji, zadaniem Czteryczwarte będzie również wizualizacja oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego dla placówek PZU oraz opiniowanie i weryfikacja graficzna projektów przygotowanych przez inne podmioty.

(AM, źródło: Czteryczwarte)