Broker vs ubezpieczenia grupowe

0
897

Jak stworzyć efektywny program grupowego ubezpieczenia? Powinien spełniać oczekiwania zarówno pracowników, jak i pracodawców, wspierając tych drugich w osiąganiu celów biznesowych i HR-owych.

Dobrze, by program grupowy rozwiązywał prywatne problemy pracownika i jego rodziny oraz pomagał w budowaniu przynależności do firmy.

To szczególnie ważne w kontekście rosnących wyzwań z przyciąganiem i zatrzymywaniem wykwalifikowanej kadry. Żyjemy w nowej rzeczywistości. Dlatego tak istotne jest, by programy benefitowe kierowane do załogi mierzalnie mogły wesprzeć ich codzienne życie poza pracą.

Według badania przeprowadzonego przez Manpower Group 66% firm w Polsce zgłosiło w ciągu ostatniego roku niedobór talentów oraz trudności w rekrutacji. Według badania Pracuj.pl w grupie wiekowej 18–24 lata (pokolenie Z) pracę zamierza w najbliższym czasie zmienić 56% respondentów, a w grupie pracowników w wieku 25–34 lata (pokolenie Y, według badania Grafton Recruitment, 35% udział w rynku pracy) odsetek ten wynosi 54%. Dopełnieniem są wnioski z badania„Pokolenie Z na rynku pracy” WS Humanitas, wskazujące, że pokolenie Z ponad karierę i osiąganie sukcesów zawodowych na pierwszym miejscu stawia życie prywatne, w tym realizację własnych pasji i zamiłowań.

Cztery pokolenia pracowników, jeden pracodawca

Zgodnie z rzemiosłem podstawą jest właściwe zbadanie potrzeb i oczekiwań. Równie ważne jest poznanie dotychczasowej polityki benefitowej klienta i jego doświadczeń z pracownikami, historycznych projektów zwieńczonych sukcesem oraz tych, które nie sprawdziły się w organizacji. Ta wiedza pozwoli na zaprojektowanie odpowiedniego modelu rozwiązań. Te stale się zmieniają, więc co roku przy rocznicy polisy powinniśmy być gotowi na przedstawienie klientowi sposobów na udoskonalenie, rozszerzenie czy jeszcze lepsze dopasowanie jego oferty benefitów do aktualnej sytuacji firmy i bieżących potrzeb pracowników.

W kreowaniu nowych rozwiązań kluczowa jest analiza danych szkodowych. Oczywiście najszerszy obraz otrzymamy, gdy będziemy mogli operować danymi zarówno z programu grupowego ubezpieczenia na życie, jak i programu opieki medycznej. Idealnie, jeżeli na przestrzeni roku wdrażamy także akcje profilaktyczne.

Doświadczenia ostatnich lat niestety coraz częściej pokazują, że mimo dostępności programu opieki medycznej pracownicy (w szczególności mężczyźni) wciąż się nie badają. Dlatego warto zorganizować badania w miejscu pracy.

Wiedza, znajomość rynku i trendów

Rozwiązania ubezpieczeniowe w produktach grupowych dzięki wysokiej konkurencyjności rynku z roku na rok stają się coraz bardziej proklienckie. Jednak wciąż nieocenione jest wsparcie kreatywnego brokera z odpowiednim doświadczeniem. Znając dostępne produkty, stworzy nowoczesny, komplementarny program, wynegocjuje korzystne odstępstwa od OWU oraz zaprojektuje odpowiednią komunikację i skoordynuje wdrożenie. Na koniec dnia efektywność programu zostanie zweryfikowana przede wszystkim przez zadowolenie pracowników oraz w przypadku programów zdrowotnych mniejszą absencję chorobową załogi.  

Tak jak owocowe czwartki odeszły do lamusa, tak przestarzałe, schematyczne programy grupowe nie stanowią już przewagi konkurencyjnej w walce o pracownika. Dziś my, brokerzy, musimy być gotowi stale serwować klientom świeże spojrzenie, znajomość nowych produktów, benchmarków branżowych, znać trendy i praktyczne aspekty poszczególnych rozwiązań. Wtedy współpraca jest owocna.

Aleksandra Hajduk-Krzemińska
członkini zarządu, dyrektorka Działu Ubezpieczeń Grupowych w Equinum Broker