Brokerskie narzędzie do oceny ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

0
435

Broker ubezpieczeniowy Marsh wprowadza rating ryzyka ESG, narzędzie oceny służące pomiarowi poziomu czynników zrównoważonego rozwoju (środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego) w firmie, umożliwiające jej kontrolę ryzyk w tym zakresie i uzyskanie dostępu do dodatkowej pojemności na rynku ubezpieczeniowym.

Rating oparty jest na ponad 10 uznanych międzynarodowo standardach i planach opublikowanych przez wiodące organizacje – w tym Global Reporting Initiative, Sustainability Accounting Standards Board, Task Force on Climate-related Financial Disclosures i World Economic Forum. 18 tematów z zakresu ESG składa się na wynik klienta w ESG Risk Rating. Po zakończeniu bezpłatnej analizy firma otrzymuje ogólny wynik oceny ryzyka ESG oraz rating dla każdego z komponentów ESG.

Klient wykorzysta wyniki do zidentyfikowania swoich krytycznych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i klimatu oraz możliwości dalszego rozwoju strategii odpowiedzialnego biznesu. Marsh wyjaśnia, że skoro firmy są coraz częściej pytane o parametry ESG w procesie transakcji nabycia, rating może być udostępniany zewnętrznym interesariuszom.

W ramach oferty Liberty Mutual Insurance zaproponuje klientom w USA i Kanadzie, którzy wyrażą zgodę na uczestnictwo w ESG Risk Rating Marsha, dodatkowy dostęp do usług doradztwa w zakresie ryzyk i możliwości dotyczących zrównoważonego rozwoju i klimatu.

– Włączenie ESG jest coraz częściej źródłem przewagi konkurencyjnej dla firm, które robią to dobrze – stwierdza Amy Barnes kierująca w Marsh działem strategii klimatu i zrównoważonego rozwoju. – Dając klientom rating ryzyka ESG, zapewniamy im ramy dla lepszego zrozumienia swojego poziomu pod względem ESG, podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych i lepszego zarządzania ryzykiem.

Wspierając klientów w zarządzaniu ryzykami ESG, Marsh planuje również publikować zanonimizowane przeglądy ryzyk ESG w poszczególnych krajach i sektorach, pogłębiając wiedzę o korelacjach między ratingami ESG a szkodowością.

W 2021 r. Marsh wyszedł z inicjatywą nowego ubezpieczenia D&O dla klientów z siedzibą w USA, z doskonałą charakterystyką pod względem ESG. Po niezależnym przeglądzie parametrów ESG klienci Marsh mogą uzyskać na preferencyjnych warunkach polisy D&O w zakresie ryzyk ESG od czterech wiodących dostawców ubezpieczeń dla zarządzających przedsiębiorstwami.

AC