Certyfikat bezpieczeństwa informacji dla UKNF

0
330

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego otrzymał certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) z normą ISO/IEC 27001 w zakresie realizacji zadań ustawowych związanych z nadzorem nad rynkiem finansowym oraz obsługą KNF. Przyznanie certyfikatu zostało poprzedzone audytem przeprowadzonym przez niezależną międzynarodową jednostkę certyfikacyjną TÜV NORD.

Uzyskanie certyfikatu oznacza, że UKNF wdrożył profesjonalny System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, który gwarantuje skuteczną ochronę wszelkiego rodzaju danych. Jest również potwierdzeniem, że UKNF działa według najlepszych światowych standardów i praktyk.

– Bezpieczeństwo przechowywania i przetwarzania informacji zawsze było jednym z priorytetów UKNF. Certyfikat ISO 27001 to zapewnienie, że wdrożone w UKNF narzędzia i procedury związane z bezpieczeństwem informacji są skuteczne, a ryzyka stale monitorowane – powiedział Bartłomiej Getlich, pełnomocnik SZBI, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji KNF.

(AM, źródło: KNF)