Child Alert na platformie mojePZU

0
365

PZU włączył się w policyjny system poszukiwania zaginionych dzieci Child Alert. Od 20 listopada informację o wszczęciu w Polsce tej procedury dostaną wszyscy użytkownicy aplikacji mobilnej mojePZU. Na ich telefonach komórkowych pojawią się wówczas tzw. pushe, czyli komunikaty w formie powiadomień przypominających sms.

– Na co dzień PZU przychodzi z pomocą osobom doświadczonym przez klęski żywiołowe, wypadki czy inne zdarzenia losowe. Chętnie angażujemy się także w potrzebne i wartościowe inicjatywy, a Child Alert jest niewątpliwie jedną z nich. Szybkość przepływu informacji w przypadku zaginięcia dziecka i jej dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców jest sprawą kluczową, dlatego udostępniamy policji dodatkowy kanał komunikacji – aplikację mojePZU mobile. Za jego pośrednictwem funkcjonariusze mogą przekazywać naszym klientom wiadomości dotyczące poszukiwań dzieci i młodzieży. Cieszymy się, że choć w małym stopniu możemy przyczynić się do sukcesu, jakim jest odnalezienie zaginionego dziecka – mówi Grzegorz Nowakowski, dyrektor ds. e-commerce PZU.

W Polsce platformą Child Alert zarządzają eksperci z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Uruchomienie systemu zawsze poprzedzone jest zgodą opiekuna prawnego poszukiwanej osoby. Następnie na jej wniosek policja przygotowuje specjalny komunikat, który zawiera podstawowe informacje o zaginionym dziecku, okolicznościach zdarzenia, a także o domniemanym sprawcy uprowadzenia.

Kolejnym krokiem jest dotarcie ze zdjęciem zaginionego dziecka do jak największej liczby osób w Polsce i za granicą. Policja wykorzystuje wszelkie dostępne kanały komunikacji masowej – telewizję, internet, radio, tablice reklamowe, elektroniczne znaki drogowe, telefonię komórkową.  Uruchomia także ogólnopolski numer alarmowy 995, pod którym każdy może przekazywać informacje dotyczące zaginionego dziecka.

– System Child Alert to specjalne narzędzie do poszukiwań zaginionego dziecka, które mogło paść ofiarą przestępstwa, a jego życie i zdrowie są w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Działanie systemu polega na bardzo szybkim rozpowszechnieniu informacji o zaginionym dziecku za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków masowego przekazu. Z ich wykorzystaniem podawane są podstawowe dane dotyczące zdarzenia i zaginionego dziecka, w tym jego wizerunek oraz informacje na temat domniemanego sprawcy uprowadzenia, a także – co bardzo istotne – numer alarmowy 995 umożliwiający bezpośrednie zaangażowanie społeczeństwa w poszukiwania – mówi sierż. szt. Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji.

Od 20 listopada informacja o wszczęciu procedury poszukiwawczej Child Alert pojawi się także na platformie mojePZU. Użytkownicy aplikacji mobilnej mojePZU dostaną wówczas tzw. pushe – czyli wysyłane przez administratorów aplikacji mobilnych powiadomienia przypominające sms. Warunkiem otrzymania wiadomości jest posiadanie aplikacji mobilnej, dostęp do internetu oraz wyrażenie zgody na ich otrzymywanie.

Międzynarodowy system Child Alert funkcjonuje obecnie w 20 krajach europejskich. Polska dołączyła do tego grona 7 lat temu. Od tego czasu polska policja włączyła procedurę Child Alert 4 razy: 15 kwietnia 2015 r., 24 listopada 2015 r., 7 marca 2019 r. oraz 17 lutego 2020 r. – wszystkie te sprawy zakończyły się szczęśliwym odnalezieniem dziecka.

(AM, źródło: PZU)