Chmurowa transformacja ERGO Hestii

0
757

ERGO Hestia uruchomiła infrastrukturę w chmurze, co pozwoliło jej zmodernizować ofertę produktową. Dzięki temu rozwiązaniu aplikacje sprzedażowe ubezpieczyciela mogą być ciągle rozwijane i dopasowywane do potrzeb klientów, partnerów, agentów i brokerów, a nowe rozwiązania testowane i wdrażane znacznie szybciej niż dotychczas. To największa transformacja chmurowa w polskim sektorze ubezpieczeniowym.

– Zamiana klasycznej, stacjonarnej infrastruktury IT na rozwiązania chmurowe stanowi jeden z głównych tematów w zespołach informatycznych organizacji finansowych w Europie. Branża ubezpieczeniowa w Polsce nie jest wyjątkiem i w coraz większym stopniu korzysta z chmury. Możliwość jej wykorzystania dostrzegano w wielu sektorach działalności ERGO Hestii – podkreślił Dirk Schautes, członek zarządu ERGO Hestii.

Przyjęcie przez ERGO Hestię optymalnego modelu funkcjonowania w cyfrowej rzeczywistości było niezbędne ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości działania w nieprzewidywalnych, trudnych warunkach rynkowych. Dodatkowo zakład potrzebował możliwości szybszego opracowywania innowacyjnych produktów oraz wprowadzania  ich na rynek. Dlatego grupa przyjęła podejście cloud-first, które pozwoli jej przyspieszyć transformację cyfrową.

– Wybraliśmy najlepszy moment na tę zaawansowaną transformację. Jesteśmy w sytuacji, kiedy większość urządzeń i komponentów jest niedostępna lub czas oczekiwania na nie jest bardzo długi. Chmura ten problem eliminuje – nie będziemy uzależnieni od ograniczonego łańcucha dostaw – zaznaczył Bartosz Dołkowski, dyrektor Departamentu IT ERGO Hestii.

Chmura pełna korzyści

Dzięki chmurze aplikacje sprzedażowe mogą być ciągle ulepszane, a dostępy do nich jeszcze szybsze i dogodniejsze. Podobny potencjał widziano w skróceniu time-to-market produktów ubezpieczeniowych czy w możliwościach rozwoju monitoringu oraz optymalizacji systemów za pomocą technologii Dynatrace.

– Przenosząc nasze zasoby ze środowiska on-premise do chmury oraz automatyzując wybrane procesy, skróciliśmy czas realizacji wielu operacji. Na przykład uruchamianie usług bezpieczeństwa w całej organizacji trwało do tej pory 6 do 8 tygodni. Dzisiaj to kwestia jednej godziny – wskazał Tomasz Tyrkin, zastępca dyrektora ds. Inwestycji i Kontroli w Departamencie IT ERGO Hestii.

Wykorzystując środowisko Microsoft Azure, ERGO Hestia przeniosła część zasobów do chmury, jak również rozszerzyła swoją działalność.

– Kompleksowe podejście to warunek osiągnięcia pełnych korzyści wynikających z chmury. Precyzyjna część analityczna projektu pozwoliła określić i zweryfikować kluczowe potrzeby oraz oczekiwania biznesowe, a także zaplanować kolejne etapy projektu. Wspieraliśmy ERGO Hestię na każdym z nich – uczestnicząc nie tylko w zmianie technologicznej, ale też organizacyjnej. Zapewniliśmy klientowi wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu modelu operacyjnego oraz pozyskaniu nowych kompetencji. Wspólnie stworzyliśmy cloud competence center, czyli chmurowe centrum kompetencji. Transformacja chmurowa to dla ERGO Hestii wyższy poziom bezpieczeństwa, szybszy time-to-market, większa niezawodność, elastyczność, a także precyzyjny model licencjonowania i rozliczania kosztów. Oznacza także zmianę filozofii dostarczania nowych produktów – stwierdził Łukasz Marczyk, Managing Director odpowiedzialny za praktykę ubezpieczeniową Accenture w Polsce.

Zmiana na lata

W przypadku ERGO Hestii transformacja realizowana pod nazwą journey2cloud była poprzedzona przygotowaniem strategii, a zwieńczona długoterminowym i odpowiednim zarządzaniem chmurą.

– Widzimy wzrost zaufania do chmury, spowodowany wymiernymi korzyściami, jakie ma z niej sektor ubezpieczeń i finansów. Obserwujemy, że firmy ubezpieczeniowe podchodzą do tego tematu strategicznie. To jedyna droga, aby nie tylko dotrzymać kroku liderom branży, odpowiedzieć na oczekiwania klientów i z sukcesem konkurować z innymi graczami, ale także do zwiększenia innowacyjności sektora i rozwoju ważnej gałęzi w polskiej gospodarce – powiedział Marcin Matuszewski, Senior Account Executive w polskim oddziale Microsoft.

Z każdym kolejnym rokiem chmura daje nowe możliwości w zakresie wdrażania innowacji i poszukiwania nowych rozwiązań, dotychczas niedostępnych.

– Dodatkowo chmura dzięki wykorzystaniu nowoczesnych architektur danych, usług analitycznych i sztucznej inteligencji pozwoli ERGO Hestii na dalsze, nowe źródła przewagi konkurencyjnej – dodał Łukasz Marczyk.

– Wszyscy dostrzegamy korzyści z transformacji w naszej codziennej pracy, które tak naprawdę trudno zliczyć. Wdrożenie wymagało pracy na ogromną skalę. To są nowe kompetencje dla pracowników Departamentu IT, nowy etap w życiu firmy. Nie mamy wątpliwości, że to wielka fundamentalna zmiana, która zostanie z nami na wiele lat – podsumował Bartosz Dołkowski.

Chmurowa transformacja wpisuje się ponadto w Strategię Zrównoważonego Rozwoju ERGO Hestii.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl