Co druga polska firma zagrożona niedoubezpieczeniem

0
563

Połowa firm w Polsce jest narażona na ryzyko niedoubezpieczenia, jeśli aktualizuje sumę ubezpieczenia na swojej polisie rzadziej niż raz w roku. Aż 14% przedsiębiorców zrobiło to ostatnio ponad 5 lat temu – wynika z raportu Wienera „Małe, średnie firmy – wielkie wyzwania na 2023”. Część osób prowadzących firmy wycenia swój majątek „na oko” lub sugeruje się sumą z poprzednich lat, ryzykując wpadnięciem w tzw. lukę ubezpieczeniową – alarmują eksperci z Wienera.

Jak wynika z raportu „Małe, średnie firmy – wielkie wyzwania na 2023”, zrealizowanego przez agencję badawczą IQS na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Wiener, spośród badanych firm 96% posiada ubezpieczenie. Jednak nie wszystkie firmy są chronione w odpowiednim stopniu. Konsekwencje tzw. luki ubezpieczeniowej mogą dotknąć nawet połowę polskich MŚP.

MŚP a ryzyko niedoubezpieczenia

Zmiany sumy na polisie przedsiębiorstwa najczęściej dokonywały w ciągu ostatniego roku – wskazała tak połowa badanych firm. 18% przedsiębiorstw aktualizowało sumę ubezpieczenia między rok a dwa lata temu, a 15% między dwa a trzy lata temu. Co alarmujące, 14% badanych przedsiębiorców przyznało, że ostatni raz aktualizowało sumę ubezpieczenia na swojej polisie ponad 5 lat temu.

Wnioski z naszego badania są alarmujące: część polskich biznesów jest zagrożona ryzykiem niedoubezpieczenia. Wynika to ze zbyt rzadko aktualizowanej sumy ubezpieczenia na polisie. 35% badanych zmieniło sumę ubezpieczenia w czterech latach poprzedzających rok obecny. Co gorsze, 14% badanych przedsiębiorców przyznało, że od ostatniej aktualizacji sumy minęło ponad pięć lat. W takim przypadku, analizując rosnące z miesiąca na miesiąc ceny, ryzyko wpadnięcia w lukę ubezpieczeniową jest naprawdę duże. Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości na temat prawidłowej wyceny majątku firmy i właściwe określenie wysokości sum ubezpieczenia. W Wienerze robimy to m.in. w ramach kampanii „Docenisz, gdy wycenisz” – mówi Adam Dwulecki, prezes Wienera.

Przy wyborze sumy ubezpieczenia najwięcej badanych kieruje się sugestiami agenta (41%). 34% jest zdania, że zna dokładnie wartość elementów, które ubezpiecza, a 15% wycenia ich koszt „na oko” i podaje sumy orientacyjne. 13% przedsiębiorców ubezpieczyło firmę na taką samą wartość, jak rok wcześniej, a 10% ubezpieczyło firmowy majątek na sumę, za jaką kupiono jego poszczególne elementy.

Wsparcie prawne coraz bardziej potrzebne

Zmieniające się prawo wymaga coraz częstszych konsultacji z prawnikami. Większość firm (28%) kontaktuje się z prawnikiem średnio kilka razy w roku. Największe przedsiębiorstwa mają większą potrzebę robić to częściej. 62% z nich potrzebuje konsultacji z prawnikiem minimum raz w miesiącu. Dla porównania, tak częstą potrzebę wsparcia ma 44% średnich firm i zaledwie 9% najmniejszych biznesów. W 23% przedsiębiorstw taka potrzeba pojawia się raz na parę lat, a 14% przyznało, że nigdy nie odczuło potrzeby konsultacji prawnej. Z badania Wiener wynika, że 54% przedsiębiorców doceniłoby wsparcie prawne w ramach polisy.

Prowadzenie działalności gospodarczej znacznie zwiększa ryzyko sporów prawnych, a co za tym idzie nieoczekiwanych i niebagatelnych kosztów z tego tytułu. Dlatego tworząc w Wienerze Pakiet BIZNES, nie zapomnieliśmy o ochronie prawnej. Dzięki temu w razie sporów przedsiębiorca może liczyć na wsparcie adwokata i radcy prawnego. W ramach podstawowej wersji ubezpieczenia gwarantowane są telefoniczne konsultacje, porady prawne czy opinie prawne. Obejmują one m.in. zakres prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego czy karnego. Przedsiębiorca otrzyma prawne wsparcie również w sytuacji naruszenia dobrego imienia pracodawcy oraz postępowania egzekucyjnego czy cywilnego – tłumaczy Adam Dwulecki.

O badaniu:

Badanie zostało przeprowadzone przez IQS w kwietniu 2023 roku. Badanie zrealizowano metodą CATI – wywiady telefoniczne na próbie 300 firm (respondenci to właściciele lub zarządzający firmą), z podziałem na poziom zatrudnienia: 1–9 pracowników (40%), 10–49 pracowników (30%), 49+ pracowników (30%), uwzględniając podział na regiony według danych z GUS.

(KS, źródło: Wiener)