Co nowego w MediSky?

0
950

W ostatnim czasie obserwujemy rosnące zainteresowanie ze strony lokalnych oraz międzynarodowych firm brokerskich w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych dla osób mieszkających w różnych krajach europejskich.

Polisy dla klientów mieszkających za granicą

W odpowiedzi na zgłaszane potrzeby przygotowaliśmy specjalną ofertę skierowaną do tej grupy docelowej. Dotychczas polisy MediSky były dostępne wyłącznie dla osób z adresem rezydencji w Polsce, jednak teraz mieszkańcy innych krajów europejskich mogą skorzystać z najszerszych polis zdrowotnych dostępnych na rynku.

Klienci nadal mogą wybrać zakres ochrony ubezpieczeniowej najlepiej odpowiadający ich potrzebom, a cena polisy zależy od wieku, zakresu opieki oraz terytorium obowiązywania ochrony.

Platforma szkoleniowa

Z wielką satysfakcją chciałbym poinformować o uruchomieniu bezpłatnej platformy szkoleniowej przeznaczonej dla pośredników ubezpieczeniowych. Kursy Akademii MediHelp zawierają pomocne materiały, które umożliwiają lepsze zrozumienie świata międzynarodowych, prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.

Proces szkoleniowy obejmuje liczne krótkie filmy instruktażowe, zakończone egzaminem. Każdy, kto ukończy kurs i zda test, otrzyma certyfikat potwierdzający zaliczenie 3 godzin z obligatoryjnych szkoleń zgodnie z obowiązującą ustawą.

Akademia MediHelp to atrakcyjne narzędzie pozwalające nie tylko zapoznać się z ofertą MediSky, ale również zgłębić tajniki ubezpieczeń zdrowotnych. Zapraszam do założenia osobistego konta z dostępem do wszystkich materiałów.

Arkadiusz Piątek
Country Manager

www.medihelp-academy.com

www.medisky.pl