Co Platforma Benefitowa PZU daje pracodawcom i pracownikom?

0
1671

Rozmowa z Patrykiem Gołasą, dyrektorem ds. inicjatyw i projektów biznesowych w PZU Życie i dyrektorem ds. raportowania sprzedaży i analiz w PZU Pomoc

Aleksandra E. Wysocka: W ofercie korporacyjnej PZU pojawiła się Platforma Benefitowa. Co to dokładnie za rozwiązanie?

Patryk Gołasa: – Platforma Benefitowa PZU to narzędzie dla firm służące do nagradzania i motywowania pracowników, a także do komunikacji z nimi, obsługi wniosków i organizowania różnych działań pracowniczych. Platforma PZU to portal online z listą różnorodnych ofert benefitowych i rabatów.

Każdy pracownik ma przypisane do swojego konta punkty (1 pkt = 1 zł), które może przeznaczyć na interesujące go benefity. Pracodawca zasila konto pracownika na platformie środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) lub środkami obrotowymi. W razie niewystarczającego budżetu pracownik może dopłacić różnicę z własnych środków przez przelew elektroniczny PayU.

Najpopularniejsze obecnie na rynku platformy benefitowe to np. Motivizer, Medicover Benefits, MyBenefit i Nais.

Czym Platforma Benefitowa PZU różni się od podobnych rozwiązań, które Pan wymienił?

– Chociażby tym, że daje możliwość kompleksowej obsługi dla pracowników klienta korporacyjnego poprzez pakietowanie i integrację z innymi produktami/usługami Grupy PZU: ubezpieczeniem grupowym, ubezpieczeniem zdrowotnym, PZU Sport, PZU CASH, PPK.

Czy mogą z niej skorzystać firmy nie posiadające jeszcze ubezpieczenia w PZU?

– Platformę benefitową PZU Pomoc możemy wdrożyć w zakładzie pracy bez względu na posiadane inne produkty ubezpieczeniowe z Grupy PZU. Możliwe jest również wdrożenie w zakładzie pracy bez jakichkolwiek produktów Grupy PZU.

Jaka jest rola benefitów w skutecznym zarządzaniu ludźmi?

– Pracownicy uważają system benefitów w dużej mierze za standard w obecnych czasach – różnić się może tylko liczba i wybór benefitów. Jest to ważny czynnik satysfakcji – daje poczucie, że pracodawca oferuje coś więcej niż tylko miejsce pracy.

Z perspektywy pracodawcy benefity mogą być więc skutecznym narzędziem zwiększającym atrakcyjność firmy w oczach pracownika i poprawiać employee experience.

Platforma Benefitowa PZU pozwala z jednej strony skutecznie zarządzać benefitami, a z drugiej daje pracownikom możliwość wyboru tego, na czym im zależy najbardziej. To szczególnie ważne dla pracowników z młodszych grup wiekowych, nastawionych na daleko idącą personalizację.

Przeprowadziliście badania dotyczące benefitów w firmach – jakie są ich wyniki?

– Rzeczywiście, przeprowadziliśmy badania jakościowe w formie pogłębionych wywiadów, które pozwoliły nam lepiej zrozumieć potrzeby pracowników oraz pracodawców w kontekście wykorzystywania środków z ZFŚS.

Wyniki tych badań pozwoliły nam na dopracowanie zakresu oferty, ale także na wyeliminowanie potencjalnych problemów od strony użyteczności platformy: nazwy zakładek, sposobu organizacji katalogu ofert.

Jakie korzyści daje firmom platforma benefitowa?

– Jak już sygnalizowałem wcześniej, zdaniem pracodawców atrakcyjne benefity mają moc utrzymania pracownika oraz pełnią rolę motywatora do pracy. Wyzwaniem jest zarówno pozyskanie nowych osób do pracy, jak i utrzymanie w szeregach firmy tych już zatrudnionych.

Tu, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracowników, doskonałym rozwiązaniem jest umożliwienie korzystania pracownikom z wielu różnego rodzaju benefitów w ramach platformy – dodatkowym atutem jest możliwość realizowania części z nich w ramach ZFŚS.

Ile kosztuje to rozwiązanie i skąd się biorą w nim środki finansowe?

– Koszt wdrażania i utrzymania jest ustalany indywidualnie i zależy od liczby pracowników, poziomu dofinansowania platformy przez pracodawców. To nie są duże kwoty. Oczywiście użytkownicy końcowi platformy (pracownicy) nie płacą za sam fakt korzystania z niej.

Środki finansowe na platformie mogą pochodzić z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub dodatkowych funduszy celowych, takich jak specjalny fundusz benefitowy/premiowy. Pracownicy mogą też doładowywać konto samodzielnie ze środków własnych.

Czy lista benefitów dostępnych na platformie jest zamknięta?

– Ależ skąd, rozwija się cały czas i regularnie pojawiają się na niej nowości. Jesteśmy też otwarci na dialog z naszymi klientami i uwzględniamy to, co wskazują jako potrzebne i atrakcyjne dla pracowników.

Dziękuję za rozmowę.

Aleksandra E. Wysocka