Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji pozostaje stabilna

0
381

W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. ogłoszono 737 postanowień o upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce. To o 1,2% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. – wynika z danych Coface.

Wśród wszystkich rodzajów postępowań 56% (412 vs. 414 przed rokiem) stanowiły upadłości. Pozostałe 325 zdarzeń stanowiły postępowania restrukturyzacyjne (314 w 2018 r., +5% r/r).

Najbardziej znamienny jest ciągły wzrost liczby przyspieszonych postępowań układowych. Ich liczba wzrosła r/r o 15% i w trzech kwartałach 2019 roku ta najszybsza forma restrukturyzacji stanowiła już 70% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych i 31% ogółu postanowień sądowych.

Upadłości i restrukturyzacje według branż

branża liczba * upadłości I-IX 2008 …. liczba**
upadłości i restr. I-IX 2018
liczba**
upadłości i restr. I-IX 2019
zmiana
PRODUKCJA, w tym: 137   197 189 -4%
Przetwórstwo przemysłowe, w tym m.in.: 130   173 169 -2%
         Produkcja metali i metalowych wyrobów gotowych 15   44 30 -32%
         Produkcja artykułów spożywczych i napojów 25   25 26 porównywalnie
         Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 6   9 19 +111% !
         Produkcja wyrobów z drewna, z wyłączeniem mebli 7   20 15 -25%
         Produkcja maszyn, urządzeń i urządzeń elektrycznych 6   17 14 -18%
         Produkcja mebli 9   7 14 +100% !
         Produkcja odzieży i wyrobów tekstylnych 19   7 9 wzrost
         Produkcja papieru i wyrobów z papieru 6   4 7 wzrost
         Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców           niemetalicznych (w tym materiały budowlane) 6   8 6 spadek
         Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 3   4 6 wzrost
    Poligrafia i reprodukcja 8   7 4 spadek
         Przetwórstwo przemysłowe pozostałe 20   21 19 -10%
HANDEL, w tym m.in.: 71   175 191 +9%
          Handel hurtowy 52   116 116 bez zmian
          Handel detaliczny 11   43 59 +37%
BUDOWNICTWO 48   104 95 -9%
TRANSPORT 11   38 51 +34%
ROLNICTWO 4   53 64 +21%
POZOSTAŁE branże, w tym m.in.: 46   161 147 -9%
          Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 4   20 18 spadek
ogółem 317*   728**  737** +1,2%
* Stan wg wiedzy na koniec roku.  
** Stan wg wiedzy na koniec trzeciego kwartału.  

Upadłości w branżach odzwierciedlają sytuację obserwowaną na rynku. Roczny wzrost o 34% zanotował transport (51 zdarzeń vs. 38 rok wcześniej).)

– Problemem sektora jest duże rozdrobnienie, rosnące koszty pracy i wahania cen paliw, jak również uzależnienie od koniunktury na rynkach zagranicznych (zwłaszcza w Europie Zachodniej), która ulega osłabieniu. Dodatkowe wyzwanie stanowi niedawno przegłosowany przez Parlament Europejski pakiet mobilności, który znacząco ograniczy konkurencyjność usług transportowych z Europy Środkowo-Wschodniej i z pewnością będzie miał wpływ na dalszą dodatnią dynamikę liczby upadłości wśród przedsiębiorstw transportowych – skomentowała Barbara Kamińska, dyrektor działu oceny ryzyka  Coface.

O 21% wzrosła liczba postanowień w rolnictwie (64 vs. 53) a o 9% w handlu (191 v. 175). Poprawę zanotowała produkcja (spadek 4%), budownictwo (-9% r/r) oraz pozostałe branże, głównie usługi (-9%). W tym roku produkcja straciła na rzecz handlu pozycję lidera w ogólnej liczbie upadłości i restrukturyzacji. Upadłości i restrukturyzacje firm handlowych stanowią 26% wszystkich postanowień.

(AM, źródło: Coface)