Coface: Więcej upadłości i mniej restrukturyzacji w pierwszym kwartale

0
432

W I kwartale 2020 roku sądy ogłosiły postanowienia o upadłości i restrukturyzacji 232 polskich firm (według danych na koniec marca 2019). To 4% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. – wynika z danych zebranych przez Coface.

Wśród wszystkich rodzajów postępowań najwięcej ogłoszono upadłości. Odnotowano 135 takich zdarzeń (58% wszystkich), co oznacza 10% wzrost rok do roku. Z kolei liczba postępowań restrukturyzacyjnych w ostatnim kwartale była nieco niższa niż rok temu (97 vs 101), a ich udział we wszystkich postępowaniach wynosi 42%.

Z analizy Coface wynika, że doszło do odwrócenia sytuacji w branżach w stosunku do trendów z 2019 roku. Produkcja zanotowała wzrost niewypłacalności, natomiast handel – spadek. Na tej podstawie ubezpieczyciel nie chce jednak wyciągać daleko idących wniosków, tym bardziej że handel będzie jedną z ofiar pandemii, podobnie jak transport i usługi. Największy wzrost zauważono w rolnictwie, co może być następstwem coraz częstszego wykorzystywania tej formy zakończenia działalności gospodarczej w tym sektorze (wcześniej nie stosowanej). Transport na razie bez zmian, ale według Coface to cisza przed nadchodzącą burzą. 

– Dane o upadłościach i restrukturyzacjach za pierwszy kwartał 2020 r. nie obrazują jeszcze wpływu pandemii Covid-19 na przedsiębiorstwa w Polsce. Oczywiście w pierwszych miesiącach tego roku firmy musiały już mierzyć się ze słabnących popytem oraz postępującym spowolnieniem gospodarczym zarówno w Polsce, jak i na głównych rynkach eksportowych, a trudności przełożyły się na potwierdzony w liczbach wzrost postępowań o prawie 4 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku (plus wzrost z danych, które spłyną dopiero w drugim kwartale) – komentuje Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Polsce. – Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach liczba upadłości i restrukturyzacji będzie wzrastać. Jednak przedsiębiorstwa będą starały utrzymać się na rynku i wyraźne przyspieszenie liczby postępowań będzie mieć miejsce dopiero w drugiej połowie tego roku, zwłaszcza jeżeli zostaną utrzymane ograniczenia w działalności przedsiębiorstw przez kolejne tygodnie – dodaje.

Obecna prognoza Coface zakłada, że w 2020 r. polska gospodarka skurczy się o 3,5%, a liczba upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw wzrośnie w stopniu zbliżonym do odnotowanego w czasie ostatniego dużego kryzysu – w 2009 roku liczba niewypłacalności zwiększyła się o 68%. Prognoza ta jest jednak obarczona dość dużym ryzykiem wynikającym z niepewności odnośnie do tempa rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce i wprowadzanych lub znoszonych działań ograniczających działalność przedsiębiorstw. Ponadto nie wszystkie firmy znajdujące się w trudnej sytuacji płynnościowej będą kończyć działalność, przeprowadzając oficjalną procedurę upadłości. Pomimo że zgodnie z ostatnim Badaniem Płatności Coface pod koniec ubiegłego roku odnotowano w Polsce poprawę sytuacji płynnościowej potwierdzoną w skróceniu opóźnień płatności, już obecnie firmy sygnalizują presję na wzrost terminów płatności oraz rosnące zaległości płatnicze od kontrahentów.

(AM, źródło: Coface)