Colonnade o ubezpieczeniach szkolnych

0
310

Ubezpieczenie szkolne odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu wsparcia i bezpieczeństwa dla najmłodszych. Ochrona tego typu nie tylko pozwala na pokrycie ewentualnych kosztów związanych z wypadkami czy chorobami, ale także gwarantuje większy spokój rodzicom, opiekunom i nauczycielom.

– Rodzice zdają sobie sprawę z korzyści wynikających z ubezpieczenia szkolnego i jego znaczenia dla dobrostanu ich dzieci. To doprowadziło do zwiększenia popytu na polisy, które pozwalają rodzicom na dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb i budżetu. Zwykle ochrona trwa 12 miesięcy, dzięki czemu dziecko zyskuje zabezpieczenie na czas roku szkolnego i wakacji – mówi Ewelina Kołodziejek, menedżerka Zespołu Ubezpieczeń Osobowych Colonnade.

Ubezpieczenie szkolne daje uczniom i przedszkolakom ochronę, która pozwala na pokrycie ewentualnych kosztów związanych z wypadkami czy chorobami w czasie pobytu w szkole lub przedszkolu. Może obejmować różne rodzaje ochrony, w tym:

  1. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW): pokrywa koszty leczenia, rehabilitacji lub świadczenia finansowe w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ucznia w wyniku wypadku szkolnego;
  2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: chroni dziecko przed roszczeniami osób trzecich w przypadku, gdy spowoduje ono szkodę ciała lub materialną w trakcie pobytu w szkole.

– Dla przykładu polisa School Protect chroni przed finansowymi konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków osobę ubezpieczoną oraz jej bliskich. Rodzice i opiekunowie w razie potrzeby będą mogli zapewnić swoim dzieciom odpowiednią opiekę medyczną i rehabilitację, a także wsparcie psychologiczne. Ubezpieczenie szkolne staje się nie tylko formą ochrony finansowej, ale również zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa dla najmłodszych uczestników życia szkolnego. To produkt chroniący dzieci, młodzież szkolną i studentów. Ochroną mogą zostać objęci także nauczyciele i pracownicy placówki oświatowej – dodaje Ewelina Kołodziejek.

Ubezpieczenie szkolne może obejmować również ochronę w sieci, w tym blokadę rodzicielską, ID monitoring, wsparcie w ochronie reputacji internetowej i pomoc psychologa.

(AM, źródło: Core PR)