Colonnade: Powrót do produkcji w miesiąc po pożarze

0
428

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie nieodzownie związane jest z zapobieganiem stratom materialnym, a także ze sprawnym usuwaniem utrudnień wywołanych ewentualnymi stratami. W przypadku wystąpienia szkody kluczowe jest jak najszybsze przywrócenie zdolności do prowadzenia działań operacyjnych.

Przykładem na to jest casus firmy Ciarko z Sanoka, której fabryka została zniszczona w czerwcu 2022 roku przez poważny pożar. Dzięki dobrze skoordynowanej współpracy przedsiębiorstwa, zewnętrznych firm doradczych i ubezpieczyciela wznowiono produkcję w zastępczych halach już niecały miesiąc po zdarzeniu.

Kluczowe było szybkie podjęcie działania nakierowanego na minimalizację skutków zdarzenia, ograniczenie kosztów przywrócenia zdolności produkcyjnych, a także ustalenie faktycznej wartości poniesionych strat. Równie istotne było włączenie się ubezpieczyciela w proces usuwania utrudnień wywołanych pożarem. Decydujące było przyjęte przez likwidatorów założenie, że najlepszym wsparciem dla firmy będzie podejmowanie decyzji umożliwiających szybkie działania naprawcze – odbudowę i rekonstrukcję budynków, zakup nowego sprzętu i przywracanie zdolności produkcyjnych. Ciarko ocenia, że ubezpieczyciel znacząco przyczynił się do skrócenia czasu potrzebnego na powrót do normalnego funkcjonowania.

– Myślę, że praca, jaką wykonaliśmy wspólnie z firmą Ciarko, jest dobrym przykładem naszych aspiracji, aby wyznaczać standard w obszarze obsługi klienta i wsparcia biznesu w trudnych chwilach. Cieszę się, że mogliśmy zademonstrować naszą gotowość, by sprostać naprawdę trudnemu wyzwaniu i zapewnić firmie Ciarko wsparcie najwyższej jakości. Jestem dumny z tego, że zespół likwidatorów Colonnade, we współpracy ze sprawdzonymi i rzetelnymi partnerami zewnętrznymi, daje klientom prawdziwą wartość w momentach, kiedy najbardziej jej potrzebują – komentuje Maciej Winnicki, dyrektor działu likwidacji szkód Colonnade.

(AM, źródło: Core PR)