Colonnade zapłaci organizatorowi za odwołaną imprezę

0
832

Event Protect – taką nazwę nosi nowe ubezpieczenie wprowadzone przez polski oddział Colonnade Insurance. Polisa skierowana do organizatorów imprez pozwala im się zabezpieczyć przed ryzykiem odwołania wydarzenia z powodów pozostających poza ich kontrolą. To pierwszy taki produkt przygotowany na polskim rynku. Do tej pory przedsiębiorstwa musiały korzystać z ubezpieczeń oferowanych przez zagraniczne podmioty.

Event Protect umożliwia firmom i organizatorom imprez zabezpieczenie się przed ryzykiem odwołania wydarzenia z powodu nieprzewidzianych okoliczności. Wypadkiem ubezpieczeniowym może być odwołanie, rezygnacja, odroczenie, przerwanie, ograniczenie lub przeniesienie ubezpieczonego wydarzenia. Produkt jest oferowany w ramach pakietu obejmującego także OC organizatora imprezy, wraz z obowiązkowym OC organizatora imprezy masowej, zapewniając odbiorcom kompleksowe zabezpieczenie potrzeb.

Wydatki organizatora pod ochroną

W ramach Event Protect objąć można ochroną zarówno wydatki, tj. koszty i opłaty, które zostały poniesione lub zaciągnięte przez ubezpieczonego w związku z organizacją, jak też zysk netto. Ubezpieczenie ma zastosowanie zarówno dla imprez o charakterze otwartym, bezpłatnych, jak też dla zamkniętych i biletowanych. Może być zawierane przy wydarzeniach o niewielkiej liczbie uczestników, jak i dużych imprezach, w tym także masowych.

– Event Protect to pierwsza tego typu propozycja na polskim rynku, dostosowana do wymogów polskiego prawa i praktyki ubezpieczeniowej. Naszym celem jest nie tylko oferowanie wysokiej jakości produktów, ale też rozpowszechnianie wiedzy na temat takich ubezpieczeń zarówno wśród brokerów, jak i klientów czy partnerów biznesowych – mówi dr Diana Bożek, Cross-Country Commercial Business Director w Colonnade.

Polisa zadziała w razie katastrofy

Ubezpieczenie obejmuje ryzyko związane z odwołaniem imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora, takich jak katastrofy naturalne czy złe warunki pogodowe, które mogą uniemożliwić przeprowadzenie wydarzenia plenerowego. Ponadto uwzględnia ono również konieczność przełożenia imprezy z powodu problemów z transportem lub odwołania występu głównej gwiazdy z powodu choroby, kontuzji lub opóźnienia w podróży. Zakład nie obejmuje jednak ochroną sytuacji, w których wydarzenie nie zakończyło się sukcesem ze względu na niewystarczającą promocję, brak uzyskania zgód administracyjnych lub sprzedaż biletów poniżej oczekiwań. Zastrzega ponadto, że nie wszystkie rodzaje wydarzeń znajdą się w orbicie zainteresowań, np. niektóre gwiazdy, z uwagi na historyczne incydenty, mogą mieć trudności w uzyskaniu oferty ubezpieczeniowej. Istotna będzie każdorazowa ocena ryzyka.

– Zakres ubezpieczenia jest elastyczny i dostosowywany indywidualnie do potrzeb klienta. W zależności od tego, czy impreza jest np. plenerowa czy w pomieszczeniu, inne będą czynniki ryzyka – dodaje dr Diana Bożek.

Ochrona także dla trybu hybrydowego

Ochrona ubezpieczeniowa może być rozszerzona o dodatkowe ryzyka, pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki: niekorzystne warunki pogodowe, terroryzm, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, atak napastnika, problemy z frekwencją, nieopuszczenie miejsca wydarzenia, żądanie przeniesienia miejsca. Możliwa jest także ochrona dla wydarzeń odbywających się w trybie tzw. hybrydowym, obejmująca nieodbycie się transmisji online. Dzięki temu organizatorzy mają możliwość kompleksowego zabezpieczenia się przed różnymi scenariuszami, które mogą zagrozić przebiegowi wydarzenia.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl