Compensa o zaletach NNW

0
736

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wynika, że w 2019 r. ubezpieczyciele zlikwidowali 475 656 szkód z ubezpieczeń wypadkowych, wypłacając łącznie 358,64 mln zł odszkodowań. Compensa TU zwraca uwagę, że w tym segmencie produktów ochronnych ważne miejsce zajmują polisy następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

– Ubezpieczenie NNW zapewnia wypłatę świadczenia, jeśli dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub śmierci ubezpieczonego w jego następstwie. Po wypadku i zakończonym leczeniu zostaje ustalony procent trwałego uszczerbku, który jest jednocześnie wskazaniem do określenia wysokości świadczenia – mówi Andrzej Paduszyński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych Compensa TU.

Przypomina, że oprócz powyższych NNW obejmuje – po zakupie dodatkowych klauzul – inne elementy, np. zwrot kosztów prywatnego leczenia i rehabilitacji czy dostosowania wnętrza mieszkania lub domu mieszkalnego do potrzeb osoby niepełnosprawnej na skutek wypadku. Jako przykład podaje dwie szkody zgłoszone w Compensie. W pierwszym przypadku fotograf kupił NNW z sumą ubezpieczenia za uszczerbek na zdrowiu w wysokości 50 tys. zł i dodatkowymi klauzulami obejmującymi zwrot kosztów leczenia, rehabilitację i poważne zachorowania – każda z SU wynoszącą 10 tys. zł. Podczas sesji zdjęciowej w Tatrach złamał rękę i nogę. Po nieudanej operacji zdecydował się na prywatne leczenie. Otrzymał za to 9,5 tys. zł, a także pokrycie kosztów rehabilitacji w wysokości 7,5 tys. zł i świadczenie odpowiadające procentowi uszczerbku na zdrowiu.

W drugim przypadku zawodowy kierowca kupił NNW z sumą ubezpieczenia 50 tys. zł za trwały uszczerbek na zdrowiu z opcją pięciokrotnie podnoszącą świadczenie w razie trwałego uszczerbku i rozszerzenia: zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji (po 10 tys. zł) oraz dostosowania wnętrza mieszkania lub domu mieszkalnego 50 tys. zł. Miał wypadek, który skutkował amputacją nóg. Z polisy otrzymał łącznie 296 tys. zł, w tym zwrot kosztów rehabilitacji oraz dostosowania mieszkania oraz świadczenie za uszczerbek na zdrowiu.

– Rozszerzenia mogą dotyczyć wielu różnych sytuacji. Jednym z przykładów jest zwrot wydatków na zabiegi plastyczne, jeśli po wypadku ich wykonanie jest konieczne. Jeżeli natomiast poszkodowany utraci zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, dzięki zwrotowi kosztów przekwalifikowania osoby niepełnosprawnej otrzyma środki na naukę nowych umiejętności – mówi Andrzej Paduszyński.

NNW można również objąć poważne zachorowania (bez konieczności wypełniania ankiety medycznej).

(AM, źródło: Brandscope)