Compensa: Polisa zabezpieczy finanse MŚP

0
432

W 2023 roku aż 51% firm obawiało się utraty płynności finansowej, co stanowi najgorszy wynik od 2013 roku – podaje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Compensa przypomina, że dodatkowym zabezpieczeniem firmowych finansów w kryzysowej sytuacji jest ubezpieczenie majątkowe.

– W obliczu niepewnego krajobrazu finansowego ubezpieczenia majątkowe stają się ważnym ogniwem strategii zarządzania ryzykiem finansowym i płynnością. Zabezpieczenie się na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak katastrofy naturalne czy pożary, to nieoceniona korzyść dla przedsiębiorstw. Wszystkich, niezależnie od ich oceny własnej kondycji finansowej i zdolności przejścia przez trudne momenty suchą stopą. Duża szkoda może zniszczyć mienie i wstrzymać prowadzenie działalności, co bez wsparcia w postaci odszkodowania z polisy będzie ponad siły wielu firm – mówi Jacek Kasperski, odpowiedzialny za ubezpieczenia dla MŚP w Compensie.

Ubezpieczenie obejmuje ochroną firmowy majątek małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowi finansowe zabezpieczenie przed skutkami różnych nieplanowanych sytuacji kryzysowych – m.in. szkód katastroficznych (spowodowanych złą pogodą), kradzieży, pożarów, a także awarii sprzętu czy roszczeń wysuniętych przez osoby trzecie (np. poszkodowanych klientów w ramach ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia biznesu lub pracowników w OC pracodawcy).

– Zakres ochrony oraz kategorie firm, do których kierowana jest oferta, zależą od ubezpieczyciela. Na przykład w Compensie małe i średnie podmioty mogą korzystać z dwóch produktów, które dopasowane są do wartości ich mienia oraz rocznych obrotów. Jeden przeznaczony jest dla firm o majątku nieprzekraczającym 1 mln zł, których obroty sięgają do 5 mln zł. W drugim te progi to odpowiednio 15 mln zł wartości mienia i 25 mln zł obrotu – dodaje Jacek Kasperski.

Podczas wyboru ubezpieczenia MŚP muszą przede wszystkim dokładnie określić, jakie ryzyka są najistotniejsze dla ich działalności i upewnić się, że polisa je obejmuje.

– Nie można zapomnieć, jak istotne jest spersonalizowane podejście do ubezpieczeń i dopasowanie ochrony do specyfiki sektora, w którym działa przedsiębiorstwo. Każda branża ma charakterystyczne dla siebie ryzyka i możliwe kryzysy – właściwe ich zdefiniowanie zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo finansowe firmy – podsumowuje Jacek Kasperski.

(AM, źródło: Brandscope)