Concordia Polska Grupa Generali wprowadza ubezpieczenia OZE

0
686

Concordia Polska Grupa Generali wprowadziła na rynek produkt pod nazwą „Concordia, z myślą o odnawialnych źródłach energii”. W jego ramach klient może ubezpieczyć systemy fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła od uszkodzenia lub utraty. Polisa jest dostępna w formule all risks, a dodatkowo zakład umożliwił rozszerzenie ubezpieczenia na wypadek, gdyby poziom produkcji energii elektrycznej był niższy, niż zakładano.

– Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną Polaków rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Widzimy ten trend i rozszerzamy portfolio produktów, które mają pozytywny wpływ na środowisko. Warto również podkreślić, że odnawialne źródła energii pozwalają na dużą oszczędność pieniędzy – zauważa Arkadiusz Wiśniewski, członek zarządu Concordia Polska Grupa Generali.

Ubezpieczeniem „Concordia, z myślą o odnawialnych źródłach energii” objąć można instalacje o mocy do 150 kWp znajdujące się na dachu budynku, budowli lub zlokalizowane na gruncie. Wariant all risks zapewnia kompleksową ochronę przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi. W przypadku wystąpienia szkody ubezpieczenie obejmuje również pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów uprzątnięcia pozostałości, jak np. koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonych przedmiotów, odkażenie w miejscu ubezpieczenia, a także koszty towarzyszących robót budowlanych ponad sumę ubezpieczenia, do limitu 15 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest również strata w produkcji energii elektrycznej, która nie została wyprodukowana przez ubezpieczoną instalację fotowoltaiczną w wyniku zdarzenia losowego, np. uszkodzenia przez grad instalacji fotowoltaicznej, w efekcie czego część paneli zamontowanych na dachu będzie wymagała wymiany. Wówczas Concordia wypłaci odszkodowanie pozwalające na odtworzenie instalacji i wymianę uszkodzonych paneli. Świadczenie pozwoli również na zminimalizowanie straty powstałej w związku z koniecznością poboru większej ilości energii z sieci energetycznej. Concordia pokryje również stratę, jeżeli z powodu gorszego nasłonecznienia czy awarii instalacji rzeczywista produkcja energii elektrycznej będzie stanowić mniej niż 75% zakładanej.

– W całej Grupie Generali chcemy wspierać rozwiązania, które mają wpływ na ochronę środowiska a także chcemy promować wśród klientów odpowiedzialne postawy oraz dostarczać im odpowiednie produkty. Dlatego stworzyliśmy produkt, którego zakres ubezpieczenia uwzględnia doświadczenia zarówno posiadaczy instalacji odnawialnych źródeł energii, jak i ich instalatorów – dodaje Arkadiusz Wiśniewski.

„Concordia, z myślą o odnawialnych źródłach energii” jest skierowany zarówno do klientów indywidualnych, jak i rolników oraz przedsiębiorców. Ubezpieczenie można wykupić samodzielnie lub przy okazji zawierania innych rodzajów ubezpieczeń w ramach produktów Concordia Mój Dom, Concordia Agro lub Concordia Firma.

(AM, źródło: Concordia Polska Grupa Generali)