Concordia Polska modyfikuje obowiązkową ofertę rolną

0
816

Od 11 maja Concordia Polska Grupa Generali wprowadza modyfikacje w swojej ofercie ubezpieczeń upraw rolnych. Zakład nie wyklucza, że ze względu na szczupłość puli środków przeznaczonych na tegoroczne dopłaty do składek, jej propozycja może być wkrótce dostępna wyłącznie w wariancie komercyjnym.

Na wiosnę 2020 roku Concordia Polska Grupa Generali prowadzi sprzedaż ubezpieczeń upraw w 2 etapach.

– W pierwszym kroku od 10 lutego do 13 marca oferowana była możliwość doubezpieczenia upraw ozimych od ryzyka suszy. Z oferty tej skorzystało dwukrotnie więcej gospodarstw niż w roku 2019, podwojeniu uległa również ubezpieczona powierzchnia upraw. Choć szacujemy, że oferta ochrony upraw ozimych od suszy w Concordii stanowi aż 95% wszystkich polis w Polsce obejmujących ryzyko suszy, to byliśmy gotowi na objęcie ochroną większego areału upraw. Niestety, warunki klimatyczne w Polsce uniemożliwiają oferowanie tej ochrony dłużej niż do początków marca – w późniejszych terminach oznaki suszy mogą już występować – tak jak to ma miejsce w 2020 roku – i zawarcie ubezpieczenia staje się niemożliwe. Ubezpieczenie bowiem ze swojej istoty obejmuje zdarzenia przyszłe, losowe, które mogą się nam przytrafić, a nie zdarzenia, które już wystąpiły – tłumaczy Krzysztof Mrówka, dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych, Concordii Polska Grupa Generali

Ekspert dodaje, że w kolejnym etapie – od 16 marca – jego firma rozpoczęła sprzedaż dotowanych ubezpieczeń upraw w pakietach wiosennych. – Cieszymy się, że coraz liczniejsza grupa klientów docenia rozszerzony w 2020 roku zakres oferty, jak i potwierdzony przez lata profesjonalizm kadry zajmującej się szacowaniem szkód. Dodatkowo „niby-zima” spowodowała, że część prac polowych rozpoczęła się wcześniej niż zwykle. To przekłada się również na sprzedaż ubezpieczeń upraw rolnych. Już na koniec kwietnia areał objęty tarczą ochronną Concordii Polska jest znacznie większy niż w sezonie wiosennym ubiegłego roku – zaznacza Krzysztof Mrówka

Zdradza też, że w celu utrzymania odpowiedniego ryzyka całego portfela ubezpieczeń upraw od 11 maja firma wprowadza modyfikacje oferty. Ma to pozwolić jej na objęcie ochroną większej powierzchni i ponowne udostępnienie na terenie całego kraju oferty z dopłatami do składek dla upraw standardowych, czyli zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków, roślin strączkowych, a także pozostałych roślin niepodlegających dopłacie z budżetu państwa.

– Jednak mając na uwadze ograniczone środki budżetowe na dotacje do składek w tym roku, nie możemy niestety wykluczyć, że w kolejnych tygodniach oferta będzie dostępna wyłącznie w wariancie bez dopłat z budżetu. Z całą pewnością mocny popyt na ubezpieczenia upraw w sezonie wiosennym jest poważnym argumentem za rozważeniem uruchomienia przez Ministerstwo Rolnictwa dodatkowych środków na ten cel – przyznaje Krzysztof Mrówka.

Przypomina, że w 2020 roku pula środków przewidzianych w budżecie państwa na dopłaty do składek (do 65% wysokości) wynoszą 350 mln zł. To znacznie mniej nie tylko niż kwota zarezerwowana na ten cel w budżecie w roku 2019 r. (650 mln zł), ale przede wszystkim znacząco mniej niż kwota faktycznie wykorzystana w ubiegłym roku (około 500 mln zł).

AM, news@gu.home.pl

(źródło: Concordia)