Concordia wprowadza nowe ubezpieczenie gospodarstw rolnych

0
516

11 września w ofercie Concordia Polska Grupa Generali pojawiła się odświeżona wersja ubezpieczenia dla gospodarstw rolnych Agro. W nowej formule produktu, opracowanej po wiosennych konsultacjach z regionalnymi doradcami, uwzględniono wiele zmian oczekiwanych przez rolników – od ochrony instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, po zabezpieczenie wyłudzenia gotówki metodą „na wnuczka”.

– Nikt nie potrafi tak dobrze określić potrzeb związanych z ubezpieczeniem gospodarstw rolnych, jak sami rolnicy. Dlatego słuchamy ich opinii i reagujemy na prośby i pomysły. Wiosną przeprowadziliśmy konsultacje w kilku regionach kraju i  z pomocą naszych pośredników i agentów zebraliśmy sugestie dotyczące najważniejszych zmian. Wiele z nich zostało wdrożonych do nowej formuły ubezpieczenia. Udało się przy tym zachować dotychczasowe mocne strony ochrony – mówi Sergiusz Lenhardt, menedżer produktu odpowiedzialny za wdrożenie nowego Agro w Concordii Polska Grupa Generali.

Najnowsza propozycja zakładu obejmuje obowiązkowe OC rolnika oraz budynków wchodzących w skład danego gospodarstwa. Agro jest dostępne w trzech wariantach: podstawowym (obowiązkowym), rozszerzonym i  w pakiecie zawierającym wszystkie rodzaje ryzyka (all risks), które nie są wymienione wprost na liście wyłączeń w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

– W nowej formule już w wariancie podstawowym stałe elementy objęte są ochroną w ramach sumy ubezpieczenia budynku. Ponadto najbardziej popularne dotychczas klauzule: przepięcia, zalania, wandalizmu i stłuczenia szyb są w zakresie ubezpieczenia już od wariantu rozszerzonego. Nie trzeba więc wykupywać dodatkowych klauzul na tak popularne rodzaje ryzyka. Zakres rozszerzony można wybrać dla wszystkich możliwych przedmiotów ubezpieczenia: od budynków przez ruchomości, sprzęt rolniczy, ziemiopłody po zwierzęta. Opcja all risks dostępna jest nie tylko przy ubezpieczaniu budynków mieszkalnych, ale również pozostałych budynków rolniczych – gospodarskich czy też inwentarskich oraz mienia: ruchomości, materiałów i zapasów, ziemiopłodów i budowli. Drugiego tak szerokiego rozwiązania nie ma na rynku – mówi Sergiusz Lenhardt. 

Konstrukcja nowej polisy pozwala na rozszerzenie ochrony wymaganej przez przepisy o wymienione ryzyka dobrowolne.

– Obowiązkowe ubezpieczenie obejmuje dość wąski zakres ochrony, dotyczący przede wszystkim murów, instalacji i urządzeń technicznych. Często to, co znajduje się w budynku ma istotną wartość. Warto pamiętać nie tylko o zwierzętach, ale także  o tym, że wyposażenie, szczególnie specjalistyczne urządzenia, może zostać uszkodzone podczas przepięcia. Niejednokrotnie w pobliżu budynków znajdują się również silosy, suszarnie czy też innego rodzaju budowle. Ponadto w każdym gospodarstwie są maszyny, zapasy, ziemiopłody, a  w domu ruchomości: meble czy sprzęty RTV i AGD. To wszystko można i warto ubezpieczyć, bo ma istotne znaczenie dla prowadzenia działalności rolniczej oraz gospodarstwa domowego – mówi Sergiusz Lenhardt.

W ramach Agro można też objąć ochroną instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, z fotowoltaiką na czele. Dla tego rodzaju mienia przewidziano specjalny zakres, który jest dostosowany do jego specyfiki. Tego typu instalacje można ubezpieczyć od utraty i uszkodzeń, a także od straty związanej z brakiem produkcji energii, np. w wyniku szkód wyrządzonych przez grad.

(AM, źródło: Concordia)