CUK Ubezpieczenia zachęca do zakupu NNW dla dzieci na wakacje

0
152

Z danych CUK Ubezpieczenia wynika, że w okresie od czerwca do sierpnia ubiegłego roku liczba kalkulacji NNW dla dzieci przeprowadzonych za pośrednictwem multiagencji była niemal trzykrotnie wyższa niż od marca do maja. Odpowiednie klauzule tego ubezpieczenia chronią przed skutkami różnych zdarzeń, jakie mogą przytrafić się dziecku w trakcie wakacji.

Latem dzieci są szczególnie narażone na nieszczęścia będące efektem wypadków komunikacyjnych, zwiększonej aktywności fizycznej, a także poważnych sezonowych chorób.  

– Rozpatrując kwestie wypadków komunikacyjnych, należy zdawać sobie sprawę, że NNW komunikacyjne towarzyszące obowiązkowemu OC zabezpiecza ofiary jedynie w niewielkim stopniu. Przyznane odszkodowanie często nie pozwala więc na zaspokojenie potrzeb związanych np. z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, pobytem w szpitalu czy rehabilitacją – podkreśla Kamila Grandzicka z CUK Ubezpieczenia.

Ekspertka radzi, aby dopasować polisę NNW do ulubionych aktywności dziecka. To pozwoli zminimalizować negatywne następstwa wypadków.

– Zakres ubezpieczenia NNW szkolnego powinien być jak najbliższy codziennym preferencjom dziecka. Stąd też kiedy gra ono w piłkę nożną lub jeździ konno, warto wykupić specjalną klauzulę lub rozszerzenie uwzględniające uprawianie sportów podwyższonego ryzyka. Jeżeli nosi okulary korekcyjne, ciekawym rozwiązaniem będzie zwrot kosztów naprawy na skutek zniszczenia podczas wypadku. W czasie wakacji należy również pamiętać, że jeśli udajemy się z dzieckiem za granicę albo jedzie ono tam samo np. na kolonie czy obóz, koniecznością jest wykupienie polisy turystycznej, której elementem jest specjalna ochrona NNW. Wprawdzie NNW szkolne zadziała podczas takiego wyjazdu, ale jeżeli rodzic dokupi ubezpieczenie turystyczne, to zyska pokrycie kosztów leczenia w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania – zauważa Kamila Grandzicka.

Wybrane pakiety NNW umożliwiają ubezpieczenie na wypadek ugryzienia przez kleszcza. Zapewni ono, w ramach dostępnego limitu, zwrot kosztów wizyt lekarskich, badań w kierunku wykrycia boreliozy oraz niezbędnej antybiotykoterapii.

– W okresie czerwiec–sierpień 2021 liczba kalkulacji była u nas niemal trzykrotnie wyższa niż w okresie marzec–maj 2021. Jest to spowodowane przede wszystkim troską rodziców o bezpieczeństwo swoich pociech w czasie wakacji oraz pojawiającymi się wówczas szczególnymi zagrożeniami dla ich życia i zdrowia. Jednym z nich jest właśnie ryzyko ugryzienia przez kleszcza. Rosnącym zainteresowaniem cieszy się też pomoc psychologiczna będąca następstwem traumatycznych doświadczeń oraz ochrona przed prześladowaniem i hejtem w sieci – podsumowuje Kamila Grandzicka.

Ekspertka wskazuje, że za wykupieniem grupowego ubezpieczenia NNW dla dzieci przemawiają przede wszystkim atrakcyjne warunki cenowe.

– Jednak aby ubezpieczenie doszło do skutku, konieczne jest przystąpienie do niego określonej liczby osób, np. 80% uczniów z danej placówki. W wariancie grupowym nie ma również możliwości rozszerzenia zakresu ochrony; można co prawda przystępować do ubezpieczenia, ale tylko na jednakowych, obowiązujących wcześniej warunkach. Wykupienie polisy grupowej w szkole nie jest obowiązkowe, a ochronę możemy nabyć także indywidualnie w dowolnej placówce ubezpieczeniowej lub przez internet. W tym przypadku uzyskujemy możliwość dopasowania zakresu i sumy ubezpieczenia do konkretnych potrzeb naszego dziecka. Koszt solidnej polisy NNW dla dziecka na wakacje to minimum 130 zł, ale każdy rodzic ma nieco inne wyobrażenie solidnej polisy. Rozpiętość cenowa jest duża, bo od ok. 30 zł wzwyż nawet do kilkuset złotych – w zależności od tego, co dla rodzica jest ważne i jak dziecko ma spędzać lato – wyjaśnia Kamila Grandzicka.

(AM, źródło: Brandscope)