Cyberataki i utrata danych budzą największe obawy menadżerów

0
444

W opinii członków władz firm (D&O) głównymi ryzykami biznesowymi są obecnie cyberataki i utrata danych. Pandemia Covid-19 i wymuszona zmiana modeli pracy tylko potęgują te obawy – wynika z globalnego badania przeprowadzonego przez Willis Towers Watson oraz Clyde & Co.

Badanie, którym objęto Wielką Brytanię, Europę, Azję i Pacyfik oraz USA, jest zestawieniem głównych ryzyk zidentyfikowanych przez kadry kierownicze z całego świata. W tym roku do pierwszej piątki należą: ataki cybernetyczne, wskazane przez 56% respondentów jako bardzo wysokie lub skrajnie wysokie ryzyko, utrata danych (49%), ryzyko regulacyjne (46%), ryzyko w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa (41%) oraz ryzyko roszczeń pracowniczych (38%).

Z badania wynika ponadto, iż zwiększona podatność na utratę danych wynika z faktu, że firmy z dnia na dzień przechodzą na nowe procedury i systemy w związku z pandemią Covid-19, a środowisko pracy zdalnej stanowi podatny grunt dla cyberprzestępców. Według respondentów ryzyko związane z regulacjami i sporami sądowymi nadal stanowi wyzwanie dla organizacji. Różnorodność w zarządach staje się w związku z tym normą w większości firm. Natomiast przewidywane obawy dotyczące niewypłacalności były znacznie niższe niż w ostatnim badaniu, pomimo spekulacji o potencjalnej fali niewypłacalności.

– Ukazująca się w tym roku ósma edycja raportu poświęconego ryzykom D&O po raz trzeci z kolei potwierdza, że sen z powiek zarządów i managerów spędzają ryzyka cybernetyczne oraz utrata danych. Tym bardziej że ostatni rok pracy zdalnej te ryzyka spotęgował. Cieszy rosnąca świadomość, nie tylko w aspekcie ryzyk D&O, ale również rosnącej popularności ubezpieczeń cyber. Co jednak może zaskakiwać, to brak w pierwszej piątce głównych ryzyk z obszaru D&O, w tym przede wszystkim ryzyka niewypłacalności. Dziwne o tyle, że polisach D&O to ryzyko jako wyłączenie w ostatnim roku pojawia się wielokrotnie częściej niż w okresie przed pandemią – komentuje Sylwia Kozłowska, dyrektor departamentu OC w Willis Towers Watson.

James Cooper, prezes Global Insurance Practice Group i szef zespołu ds. instytucji finansowych i badania D&O Clyde & Co dodaje: – To ważne badanie podkreśla zmieniające się środowisko ryzyka, przed którym stoją dziś największe firmy. Szczególną uwagę zwracają w tym kontekście utrzymujące się obawy związane z atakami cybernetycznymi i utratą danych, a także wpływ zmian regulacyjnych na działalność biznesową.

(AM, źródło: Willis)