CyberCube: Produkt analityczny dla rynku brokerskiego

0
441

Specjalizująca się w analizie cyberryzyk firma technologiczna CyberCube z San Francisco wprowadziła na rynek nową aplikację typu SaaS (oprogramowanie jako usługa) przeznaczoną konkretnie dla brokerów ubezpieczeniowych, nazwaną Broking Manager. Ma ona pomóc brokerom w ocenie ilościowej, zrozumieniu i wyjaśnieniu klientom źródeł i skutków ekspozycji na ryzyko cybernetyczne.

Produkt powstał w odpowiedzi na potrzeby doradców ubezpieczeniowych, którzy muszą być w stanie edukować obecnych i pozyskiwanych klientów, wykazując się zrozumieniem ich zagrożeń i potrzeb. Od brokerów oczekuje się dopasowania polis z ich sumami ubezpieczenia do celów, budżetów i zagrożeń klientów. Przy ryzyku cybernetycznym ważne jest zrozumienie typów scenariuszy, jakie mogą spowodować stratę finansową i kosztów z tym związanych. Wiedza dotycząca tego, gdzie klient może oszczędzić na składce, wciąż osiągając cel ochrony, jest konieczna, aby pomóc mu zoptymalizować budżet.

Broking Manager umożliwia brokerom natychmiastowe sporządzenie raportu strat finansowych spowodowanych cyberryzykiem w milionach firm, pomagając im w określeniu cyberekspozycji klienta. W tym celu wykorzystywane są zaawansowane modele czerpiące dane z ogromnej liczby źródeł, włącznie z danymi dotyczącymi słabych punktów zabezpieczeń, danymi historycznymi dotyczącymi incydentów i strat oraz danymi firmograficznymi. Broking Manager oferuje nowoczesne podejście do modelowania ryzyka finansowego związanego z procedurami bezpieczeństwa i praktykami biznesowymi danego klienta. Brokerzy mogą również wykorzystywać produkt do edukowania klientów co do potencjalnych klas szkód, aktualnych zdarzeń ubezpieczeniowych i porównywania cyberryzyk klienta z innymi.

– Broking Manager pomaga odpowiedzieć na najbardziej fundamentalne pytanie, przed jakim stają brokerzy, mianowicie jakiej ochrony i z jakimi sumami ubezpieczenia potrzebują dziś firmy? – podkreśla dyrektor produktu w CyberCube, Oren Schetrit. – Brokerzy odgrywają ważną rolę, pomagając klientom zidentyfikować ryzyko i nim zarządzać. Naszym celem jest umożliwienie im kwantyfikowania i wyjaśniania ekspozycji na ryzyko cybernetyczne szerokiemu kręgowi odbiorców, bez konieczności stawania się ekspertami od bezpieczeństwa informatycznego. W ostatecznym rozrachunku narzędzie będzie służyć podejmowaniu lepszych decyzji zakupowych.

Broking Manager to trzecie z kolei rozwiązanie CyberCube, po Portfolio Manager wykorzystywanym przez ubezpieczycieli w stress testach wobec rozmaitych scenariuszy cyberzagrożeń  i Account Manager stosowanym w procesie underwritingu do szczegółowej analizy cyberryzyka.

(AC, źródło: Insurance Journal)