Cyfrowe kompendium orzeczeń wesprze sędziów w sprawach o zadośćuczynienia

0
427

Sędziowie orzekający w sprawach o zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej będą mieli do dyspozycji narzędzie, które po podaniu indywidualnych parametrów sprawy pokaże im, jakie świadczenie orzekano w podobnych przypadkach. To rozwiązanie ma pomóc w ujednoliceniu orzecznictwa – podał prawo.pl.

Narzędzie, które zostanie udostępnione na stronie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, będzie wykorzystywane zarówno przez sędziów, jak i pełnomocników oraz strony sporu. Według KSSiP nowe rozwiązanie informatyczne ma usprawnić usprawnienie orzekanie w sprawach o zasądzenie zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną śmiercią osoby najbliższej. Powstało po przeprowadzeniu dogłębnej analizy spraw o zadośćuczynienie datowanych od 2015 r. Jej autorami byli sędziowie sądów cywilnych wszystkich szczebli oraz pracownicy naukowi.

Narzędzie ma wykorzystywać dane z ponad 2300 przeanalizowanych spraw sądowych. Dr hab. Paweł Zdanikowski, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, kierownik Działu Badań i Analiz KSSiP i pomysłodawca instrumentu, przekazał serwisowi, że korzystanie z niego będzie podobne do internetowych kalkulatorów. Po podaniu parametrów sprawy, np. wiek zmarłego, rodzaj relacji łączących powoda z osobą zmarłą, program zbierze i przeanalizuje orzeczenia w podobnych sprawach, a następnie wskaże medianę zadośćuczynień w nich zasądzanych. Zdaniem eksperta, gdyby korzystanie z narzędzia upowszechniło się wśród orzeczników, mogłoby to wpłynąć na większą przewidywalność wyroków w sprawach o zadośćuczynienie. Również ubezpieczyciele, którzy najczęściej w tego rodzaju sprawach są pozywani, byliby zapewne bardziej skłonni do zawierania ugód z powodami, co mogłoby wpłynąć na zmniejszenie liczby spraw kierowanych do sądów.

Narzędzie ma zostać udostępnione 19 czerwca.

Więcej:

prawo.pl z 14 czerwca, Patrycja Rojek-Socha, „Specjalne narzędzie doradzi sędziemu wysokość zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej”

(AM, źródło: prawo.pl)