Czas na ubezpieczenia czwartej generacji

0
728

O internecie rzeczy, telematyce i sztucznej inteligencji mówi się w naszej branży nie od dziś. Niewiele jest jednak konkretnych wdrożeń, które wykorzystywałyby te zdobycze technologiczne w sposób zintegrowany i powszechny. Na razie są to raczej pojedyncze procesy i ciekawe, acz niekoniecznie znaczące biznesowo eksperymenty.

Roboty coraz częściej wspierają ubezpieczycieli w operacjach backoffice’owych. Może nadszedł już czas, by technologia jeszcze śmielej niż dotychczas wkroczyła na teren zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym?

Inssue Technologies to spółka założona w 2017 r. przez połączenie unikalnych kompetencji ubezpieczeniowych i inżynierskich. – Projekt technologiczny Inssue to zespół inżynierów, analityków, deweloperów i projektantów hardware, pracujący w rodzimych laboratoriach R&D i zakładach produkcji w Krakowie. Zespół biznesowy tworzą doświadczeni menedżerowie oraz prawnicy i brokerzy ubezpieczeniowi zlokalizowani w Krakowie i w Warszawie – tłumaczą Marcin Dudek, CEO Inssue, oraz Marcin Mazgaj, jeden z udziałowców i inwestorów, CEO Cliffsidebrokers i prezydent Małopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Inssue, pomimo obco brzmiącej nazwy, jest niezależną, w pełni zagospodarowaną prywatnym polskim kapitałem spółką należącą do Grupy Fideltronik. Grupa od ponad 30 lat jest uznanym producentem komponentów elektronicznych, maszyn i urządzeń, dysponuje fabrykami w Suchej Beskidzkiej, Krakowie i Gdańsku, łącznie zatrudniając ok. 3 tys. pracowników. – Postanowiliśmy zostać jednym z liderów globalnej czwartej rewolucji przemysłowej, a poprzez Inssue dodać swój wkład w ubezpieczenia czwartej generacji – wyjaśnia Piotr Owczarek, dyrektor zarządzający fabryki Fideltronik w Krakowie. – Dlatego nasze zakłady Smart Factory, linie produkcyjne i realizowane projekty w pełni wykorzystują mechanizmy sztucznej inteligencji przy samej produkcji, jak i kontroli jakości produkcji.

Po raz pierwszy w projekt insurtechowy w Polsce zaangażowany jest jeszcze jeden szczególny partner – Microsoft Polska, który udostępnia Inssue zasoby chmury obliczeniowej Azure, a więc zaawansowane serwisy, środowisko analityczne oparte na sztucznej inteligencji, własne globalne doświadczenie oraz najwyższy standard bezpieczeństwa danych.

W tych okolicznościach w zakładach i biurach R&D Fideltronik w Krakowie powstają dedykowane sensory Inssue oraz oprogramowanie i środowisko dla Ubezpieczeń 4.0. To najnowocześniejsze tego typu rozwiązanie w Polsce, realizowane według autorskiego projektu uwzględniającego wszystkie dostępne dziś technologie, ale także technologie jutra, na których szczycie stoi komunikacja 5G. System pozwala na objęcie nowoczesną ochroną i produktem ubezpieczeniowym każdy pojazd mechaniczny.

Rozpoznawanie zdarzenia drogowego, jego klasyfikacja, oszacowanie skutków i zagrożenia oraz w razie potrzeby zdalne wezwanie pomocy to kluczowa funkcjonalność wariantu Auto Safe. Dzięki urządzeniu instalowanemu na podszybiu pojazdu, niezależnemu energetycznie i transmisyjnie – plug, play & forget, nie tylko zwiększamy szansę błyskawicznego udzielenia pomocy i ograniczenia ryzyka szkód osobowych, ale także tworzymy dokładną informację o częstości wszystkich szkód i skali zdarzeń, inicjujemy automatyczne uruchomienie assistance oraz procedury likwidacji szkody.

Problematykę ubezpieczeń pojazdów flotowych rozwiązujemy w wariancie Auto Flota i trackera, który instalowany jest w pobliżu akumulatora z dostępem do tego źródła oraz dedykowanej platformy webowej. Tu poza funkcją „e-Call” wchodzi bieżący monitoring parametrów użycia pojazdów, uwzględniający przede wszystkim te informacje, które istotne są dla szacowania składki dla pojazdów. Platforma oferuje pełne narzędzia do zastosowania strategii indywidualnych polis, taryfy Pay As / How You Drive, automatyzacji czynności dystrybucyjnych i likwidacyjnych poprzez cyfryzację tych procedur, czy wreszcie do miary realnego ryzyka i szkodowości wraz z możliwością reakcji wobec ubezpieczonego.

Z drugiej strony takie rozwiązanie i oferta ze strony ubezpieczenia to wartość dodana dla zarządzającego flotą, który z poziomu tej samej platformy dowolnie konfiguruje produkty ubezpieczeniowe dla swoich pojazdów, dokonuje zakupu polisy wraz z umową generalną i wreszcie sam dysponuje informacjami o swoich pojazdach i użytkujących je osobach lub firmach.

Żaden z wariantów nie ingeruje w żaden system wewnętrzny pojazdu, nie wymaga bieżącej obsługi oraz pośrednictwa w transferze danych czy aplikacji mobilnej. I wszystko, w tym produkcja trackerów, w 100% dzieje się w Polsce – tłumaczy Marcin Dudek, CEO Inssue. – Początkowo rozważaliśmy wykorzystanie urządzeń wyprodukowanych za granicą, także w Chinach. Testowaliśmy ich dziesiątki i setki, jednak żadne nie spełniło w całości naszych wymagań. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na własny projekt, oparty na lokalnym know-how, zasobach do produkcji, wielowymiarowych prototypach i testach jakości oraz doświadczeniu inżynierów z Fideltronik.

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce potrzebuje silnego impulsu. Dotyczy to również rynku brokerskiego, z którego się wywodzę – komentuje Marcin Mazgaj. – Jeśli chcemy rosnąć, niezbędne jest wykonanie skoku technologicznego i otwarcie się na możliwości, jakie dają ubezpieczenia czwartej generacji. Pozycja, którą reprezentujemy w Inssue z naszymi inwestorami, kapitałem, a przede wszystkim zaangażowanymi ludźmi po stronie partnerów i naszych ekspertów, daje nam kompletne narzędzie do rozwoju organicznego oraz akwizycyjnego w zakresie rozwoju funkcjonalności systemów. To są jasno ustalone i sprecyzowane fundamenty strategii Inssue.

Ubezpieczenia 4.0 to szczegółowo opracowane i zagregowane dane pochodzące bezpośrednio z przedmiotu ubezpieczenia objętego systemem – pojazdy, z czasem lokale użytkowe i mieszkalne, biura, zakłady przemysłowe. Tworzą one koszyk uporządkowanych i wartościowych informacji dla poszczególnych obszarów wiedzy o przedmiocie ubezpieczenia: aktuarialnego, underwritingowego, likwidacyjnego oraz wprost – minimalizujący ryzyko strat i zakres szkód – wyjaśnia Marcin Mazgaj.

Sztuczna inteligencja nie jest już dziedziną w technologii, lecz jest oczywistą technologią w każdej dziedzinie, również w Ubezpieczeniach 4.0. W Inssue dysponujemy Uniwersytetem Robotów – zaawansowaną sztuczną inteligencją gromadzącą i przetwarzającą dane, nieustannie uczącą się i analizującą wszystkie zachodzące zdarzenia. Analiza gigantycznych danych powinna być rozumiana jako sztuka polegająca na odkryciu i wykorzystaniu korelacji pomiędzy najdrobniejszymi zdarzeniami i zjawiskami wobec oczekiwanych rezultatów oraz wytworzenia dóbr i usług o znacznej wartości i najniższych koszto- i czasochłonności. To jest kwintesencją idei 4.0 – podsumowuje Marcin Mazgaj.

AW