Czechy: Najpierw myślą o bliskich, potem o sobie

0
631

51% Czechów ma ubezpieczenie na życie. Z ankiety przeprowadzonej przez Czeskie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli (CAP) wynika, że wykupując polisę, na pierwszym miejscu stawiają finansowe zabezpieczenie rodziny na wypadek swojego urazu, choroby lub śmierci. Zaspokojenie własnych potrzeb w razie urazu czy choroby znalazło się na drugim miejscu.

Według danych CAP w Republice Czeskiej jest aktywnych 4,7 mln polis życiowych. Połowa osób czynnych ekonomicznie pozostaje bez ochrony, mimo że ubezpieczenie na życie może mieć znaczny wpływ na stabilność budżetu rodziny.

W 2023 r. firmy ubezpieczeniowe odnotowały ok. 420 tys. zdarzeń ubezpieczeniowych, przede wszystkim wypadków, ale również poważnych zachorowań i niepełnosprawności. Typowi klienci ubezpieczeń na życie to dorośli do 49. roku życia z wykształceniem co najmniej średnim. W tej kategorii ubezpieczonych jest 65%. Najczęstszym powodem – dla 81% ubezpieczonych w wieku 18–49 – jest zapewnienie ochrony bliskim na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. 63% klientów oczekuje od ubezpieczenia na życie zaspokojenia własnych potrzeb wynikłych z wypadku lub długotrwałej choroby.

– Te liczby świadczą, że jeśli chodzi o ubezpieczenie na życie, myślimy o innych, nie o sobie. Niedoszacowujemy ryzyk, które nam grożą, i ich wpływu na nasze życie – podsumowuje Jan Matoušek, dyrektor CAP.

(AC, źródło: Xprimm)