Członkowie SPBUiR wybiorą nowy zarząd

0
400

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (SPBUiR) powiadomiło o zwołaniu na dzień 25 czerwca Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia (ZWZC). W trakcie obrad Zgromadzenie podejmie decyzje m.in. o obsadzie władz organizacji w związku z końcem ich kadencji.

Podczas ZWZC wybrany ma zostać prezes oraz pozostali członkowie zarządu. Zgromadzenie wybierze też nowy skład Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Etyki. Deklaracje kandydowania do danego organu można składać najpóźniej do 19 czerwca.

Podczas Zgromadzenia członkowie podejmą też decyzje dotyczące m.in. absolutorium dla zarządu, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok, przyjęcia budżetu na 2020 rok oraz ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2021 rok.

(AM, źródło: SPBUiR)