Członkowie zarządów Agro TUW i Europy Ubezpieczenia zatwierdzeni przez KNF

0
365

Komisja Nadzoru Finansowego podczas odbywającego się 14 lipca posiedzenia jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Jarosława Marka Boguszyńskiego na członka zarządu Agro TUW odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem oraz Artura Chądzyńskiego na członka zarządu towarzystw Europa Ubezpieczenia odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

Jarosław Boguszyński przez ponad dwadzieścia lat pracy zawodowej był związany m.in. z finansami i zarządzaniem ryzykiem. Zajmował istotne stanowiska menedżerskie w takich instytucjach, jak Generali, BNP Paribas, UNIQA, Alior Bank oraz w sektorze administracji publicznej. Posiada również międzynarodowe doświadczenie zdobyte w instytucjach finansowych. Jest doktorem nauk fizycznych, uzyskanym na kierunku fizyka teoretyczna Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana (Obecnie Narodowe Centrum Badań Jądrowych).

Artur Chądzyński jest wiceprezesem zarządu towarzystw Europa Ubezpieczenia od kwietnia 2020 r. i odpowiada za obszar finansów. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w roli doradcy, audytora i zarządzającego procesami sprawozdawczymi. Wcześniej pracował m.in. w EY i KPMG, gdzie doradzał i przeprowadzał badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw z branży finansowej, w tym większości dużych towarzystw ubezpieczeniowych działających w Polsce. Uczestniczył także w najważniejszych konferencjach branżowych i szkoleniach jako ekspert w zakresie finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem w zakładach ubezpieczeniowych.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość ze specjalizacją w rachunkowości. Posiada tytuł biegłego rewidenta i jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 11541.

(AM, źródło: KNF, gu.com.pl)