Członkowie zarządów Compensy i Warty zatwierdzeni przez KNF

0
1276

14 lipca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na nowe ruchy kadrowe w zakładach ubezpieczeń. Zatwierdziła Ireneusza Arczewskiego na stanowisku członka zarządu Compensa TU oraz Compensa TUnŻ odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, a także Annę Świderską na stanowisku członka zarządu TUiR Warta oraz TUnŻ Warta odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

Ireneusz Arczewski

Ireneusz Arczewski zasiada w zarządach spółek Compensy od 2000 roku. Jako CFO jest odpowiedzialny za rachunkowość, kontroling, raportowanie, inwestycje oraz reasekurację.

Anna Świderska została powołana do zarządów spółek Warty w maju tego roku. W ramach swoich obowiązków odpowiada za Pion Finansów, w tym m.in. za działalność inwestycyjną, sprawozdawczość, kontroling, podatki, zarządzanie ryzykiem, księgowość i administrację.

(AM, źródło: KNF)