Członkowie zarządu towarzystw Polski Gaz zatwierdzeni przez KNF

0
660

26 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Zygmunta Kostkiewicza na stanowiska prezesa zarządu Polski Gaz TUW i prezesa zarządu Polski Gaz TUWnŻ oraz Marcina Łuczyńskiego na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w obu towarzystwach.

Marcin Łuczyński przed objęciem obecnej funkcji był członkiem zarządu TUZ TUW oraz TUiR Partner. Wcześniej sprawował podobną funkcję w Pocztowym TUW i Pocztowym TUnŻ. W latach 2011–2013 Marcin Łuczyński pełnił również funkcję członka zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, nadzorując obszar ubezpieczeniowych baz danych, projekty związane między innymi z wdrożeniem dyrektywy Solvency II oraz dotyczące samoregulacji rynku ubezpieczeń na życie. W latach 2001–2011 pracował w grupie Swiss Re w jej warszawskim biurze oraz w oddziale w Monachium.

Marcin Łuczyński pełni obowiązki członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem od 29 stycznia. Na swoim stanowisku odpowiada m.in. za obszar finansów i kontrolingu. 

Zygmunt Kostkiewicz od początku kariery zawodowej związany jest z rynkiem ubezpieczeń. W latach dziewięćdziesiątych pełnił funkcję wiceprezesa zarządu TUW oraz Polisy Życie. W 1998 roku został prezesem zarządu Commercial Union PTE BPH CU WBK. W kolejnych latach sprawował funkcję prezesa zarządu PZU SA, wszedł do zarządu Generali oraz związany był z Commercial Union Polska. W styczniu 2010 powołany został na stanowisko prezesa zarządu KUKE i pełnił tę funkcję przez kolejne dwa lata. Od stycznia 2016 r. rozpoczął współpracę z PGNIG, a następnie przez blisko cztery lata pełnił funkcję prezesa zarządu Polski Gaz TUW. Czynnie uczestniczy w pracach Insurance Europe w Brukseli – ECOFIN.

Obecny skład zarządów towarzystw Polski Gaz prezentuje się następująco: Zygmunt Kostkiewicz – prezes oraz Marcin Łuczyński i Anna Gałęzowska – członkowie.

(AM, źródło: KNF, Polski Gaz TUW, gu.com.pl)