Czy komornik może zająć odszkodowanie z ubezpieczenia?

0
664

Eksperci Ubea sprawdzili, czy komornik może zająć odszkodowanie otrzymane z umów ubezpieczenia, a także środki zgromadzone w ramach polis inwestycyjnych. Z ich analizy wynika, że tak, ale tylko do określonej wysokości i w określonych warunkach.

Przepisy dotyczące egzekucji świadczeń prowadzonej w ramach kodeksu postępowania cywilnego znajdują się w rozporządzeniu ministrów finansów oraz sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej (Dz.U. 1986 nr 26 poz. 128).

Według tego aktu świadczenia pieniężne z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania powiązane z polisami majątkowymi nie podlegają egzekucji w trzech czwartych. Specjalna ochrona dotyczy jednak tylko niewypłaconych świadczeń i odszkodowań. Należy też zauważyć, że limit ochrony odszkodowań oraz świadczeń ubezpieczeniowych na poziomie 75% ich wartości nie obejmuje egzekucji alimentów oraz zobowiązań wobec zakładu ubezpieczeń z tytułu niezapłaconej składki.

Dłużnicy powinni też pamiętać, że w razie potrzeby komornik ma prawo przeprowadzić egzekucję z innych praw majątkowych. Oznacza to, że wierzyciel, dążąc do swojego zaspokojenia, może wykonywać wszelkie uprawnienia majątkowe dłużnika wynikające z zajętego prawa. Przykładem jest rozwiązanie umowy polisy inwestycyjnej w celu „uwolnienia” zainwestowanych środków.

– Na szczęście dla dłużników, takie działania nie są częste. Przeszkodę stanowią m.in. opłaty likwidacyjne naliczane w przypadku polis inwestycyjnych – tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert Ubea.

(AM, źródło: Ubea)