Czy korzyści i ryzyka AI się balansują?

0
1037

Dla każdej gałęzi przemysłu i każdego sektora usługowego omówiono już niezliczone korzyści płynące z wykorzystania narzędzi AI. Aby należycie ocenić jej wpływ na sektor ubezpieczeń, warto spojrzeć na niego szeroko i przyjrzeć się, w jakich obszarach najmocniej wpływa ona na branżę.

Możliwości w zakresie analizy danych i ich przetwarzania wykraczają poza zdolności człowieka. Już dziś narzędzia AI potrafią wyszukać wzorce i znajdują odchylenia od normy, na podstawie tych danych są w stanie również wyciągać wnioski i przewidywać trendy.

Jak podaje forbes.com, jedna z największych niezależnych firm ubezpieczeniowych w USA zaczęła korzystać z oprogramowania wykorzystującego AI i inteligentną robotyczną automatyzację procesów (RPA). Za sprawą tego narzędzia, które pomaga analizować i weryfikować roszczenia w celu generowania dokładnych raportów o stratach, trafność roszczeń wzrosła aż o 99,99%, wydajność operacyjna o 60%, a jakość obsługi klienta poprawiła się o 95%.

Mimo dużego zaawansowania algorytmów ostatnie słowo wciąż należy do człowieka. Jednak dzięki dostępowi do szybszej i dokładniejszej analizy jest on w stanie podejmować decyzje sprawniej i skuteczniej.

Dynamiczny wzrost znaczenia i wykorzystania AI, szczególnie pod kątem optymalizacji i automatyzacji procesów ubezpieczeniowych, widać też w Polsce. Przykładem jest UNIQA, która pochwaliła się uruchomieniem w pełni zautomatyzowanej oceny szkód życiowych obejmujących uszczerbek na zdrowiu.

Wsparcie pracy brokerów i ubezpieczycieli

Wpływ AI na wydajność pracowników jest zależny od czynników, takich jak branża, specyfika pracy czy znajomość narzędzi AI. Pomimo tych różnic widać znaczący progres w zakresie efektywności. Badania przeprowadzone przez MIT w 2023 r. wykazały, że pracownicy korzystający z ChatGPT o 37% poprawili swoją wydajność.

Wykorzystanie narzędzi AI, nawet udostępnionych nieodpłatnie, w znaczący sposób wpływa na poprawę wyników osiąganych w pracy i wspiera zespoły w licznych zadaniach: od pisania e-maili, tekstów w języku angielskim, poprzez przyspieszenie wykonywania rutynowych, powtarzalnych czynności, takich jak przygotowywanie raportów czy komentowanie i opisywanie otrzymanych danych.

Wzrost ryzyka cyberoszustw i wyłudzenia danych

Rozwój narzędzi AI prowadzi do wzrostu liczby ataków cybernetycznych i obniża barierę wejścia dla mniej wyrafinowanych hakerów. Istnieją narzędzia umożliwiające tworzenie fałszywych materiałów, tzw. deep-fake, które są coraz trudniejsze do weryfikacji. Dysponując niewielką próbką głosu wybranej osoby za pomocą narzędzi do syntezowania głosu przestępcy mogą podszywać się pod osoby publiczne, polityków, ale też dyrektorów firm, menedżerów, a nawet pracowników instytucji finansowych i wyłudzać poufne dane.

To wszystko sprawia, że rynek ubezpieczeń cyber jest dziś najszybciej rozwijającą się gałęzią w branży. Widać to chociażby po Allianz Risk Barometer, gdzie mamy drugi rok z rzędu, gdy zajmuje ono pierwsze miejsce na podium. To pokazuje, że dynamiczny rozwój technologii stanowi nie tylko szansę do rozwoju, ale niesie powiązane ze sobą ryzyka, których musimy być świadomi i od których warto się ubezpieczyć.

Kacper Mleczak
wiceprezes zarządu exito Broker