Czy pracodawcy i pracownicy zaufają PPK? Wiele zależy od pośredników ubezpieczeniowych

0
637

Trwa właśnie II i III tura wdrażania pracowniczych planów kapitałowych w firmach zatrudniających od 20 do 249 pracowników. Do PPK automatycznie zapisywani są wszyscy pracownicy, którzy ukończyli 18 lat i nie ukończyli 55. roku życia oraz z tytułu zatrudnienia u danego pracodawcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (czyli zarówno pracownicy na etacie, jak i pracujący np. na umowę-zlecenie). Natomiast osoby, które skończyły 55 lat, ale nie ukończyły 70. roku życia, mogą przystąpić do PPK wyłącznie na swój wniosek.

W jaki sposób pandemia wpłynęła na proces wdrożeniowy?

Wiele firm odkłada wybór instytucji finansowej na ostatni moment. Na szczęście nie wszystkie. Umowy o zarządzanie podpisało ponad 15 tys. pracodawców. Obowiązkiem tym jest objęte łącznie 78 tys. firm w II i III turze. Firmy te zatrudniają łącznie ponad 3 mln pracowników.

Pracodawców, którzy zatrudniali 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób, zgodnie ze znowelizowaną specustawą dotyczącą Covid-19, obowiązują te same maksymalne terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK co podmioty z III fazy wdrożenia (zatrudniające od 20 do 49 osób).

Nowe maksymalne terminy to: 27 października 2020 r. – na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i 10 listopada 2020 r. – na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Przesunięcie terminów na zawarcie wskazanych wyżej umów nie skutkuje zmianami dla pracodawców z II fazy, którzy zawarli te umowy przed 31 marca 2020 r.

Pomimo pandemii nieprzerwanie prowadzimy webinary, a od jakiegoś czasu również szkolenia stacjonarne dotyczące PPK. Na jesień zaplanowaliśmy cykl konferencji wojewódzkich, na które zapraszamy zarówno pracodawców, jak i pośredników ubezpieczeniowych i ich klientów – mówi Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Robert Zapotoczny

Nasi eksperci udzielają odpowiedzi na wszelkie pytania. Brokerzy często dopytują o wpływ zmienionego prawa o zamówieniach publicznych na wdrażanie PPK w firmach, w których proces zamówień publicznych jest obligatoryjny. Mamy już jasne wytyczne w tej kwestii.

Oszczędności w PPK tworzone są wspólnie przez trzy strony: pracowników, pracodawców oraz państwo. Pracodawca ma obowiązek wpłacać 1,5% wynagrodzenia pracownika. Może dobrowolnie zwiększyć wpłatę nawet do 4%. Wydatki poniesione przez pracodawcę na PPK stanowią koszty uzyskania przychodu. Wpłaty pracodawcy nie stanowią podstawy naliczania składek na ZUS.

W IV kwartale 2020 r. zaplanowana jest kampania edukacyjno-wizerunkowa, która będzie skierowana zarówno do pracowników, jak i do pracodawców.

W styczniu 2021 r. rozpocznie się IV etap wprowadzenia PPK, którym objęte są pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).

Podmioty z tej grupy to często klienci brokerów ubezpieczeniowych i część z nich z pewnością będzie potrzebować wsparcia w procesie wdrożeniowym. Liczymy na to, że pośrednicy takiego wsparcia udzielą – dodaje Robert Zapotoczny.

Terminy zawarcia umów dla jednostek sektora finansów publicznych to 26 marca 2021 r. (umowa o zarządzanie PPK) i 10 kwietnia 2021 r. (umowa o prowadzenie PPK). Natomiast dla podmiotów zatrudniających z IV etapu wdrożenia PPK, nienależących do JSFP, to 23 kwietnia 2021 r. (umowa o zarządzanie PPK) i 10 maja 2021 r. (umowa o prowadzenie PPK).

Oprócz szkoleń i webinarów PFR Portal PPK tworzy portal internetowy mojeppk.pl, gdzie dostępne są wszystkie aktualne informacje dotyczące pracowniczych planów kapitałowych.

Od początku istnienia portalu zanotowaliśmy blisko 2 mln unikalnych użytkowników, a średnio tygodniowo przybywa ok. 15 tys. nowych. Zainteresowanie treściami edukacyjnymi, które przygotowujemy na bieżąco, nie słabnie. Szczególnie popularną formą pozyskiwania aktualności dotyczących PPK są wiadomości push notification wysyłane przez nasz portal osobom, które wyraziły na to zgodę. Liczba osób, które chcą otrzymywać informacje, systematycznie rośnie – tłumaczy Małgorzata Smołkowska, członek zarządu PFR Portal PPK.

Małgorzata Smołkowska

Wykorzystujemy najnowocześniejsze narzędzia, takie jak e-booki, podcasty, i tworzymy różnorakie formy materiałów video. Sądząc po liczbie pobrań, zapotrzebowanie na takie treści jest bardzo duże. Najbardziej popularne są nasze kalkulatory pozwalające m.in. oszacować wartość środków zgromadzonych w PPK, które zostały wykorzystane już ponad 1 mln razy. Co więcej, materiały edukacyjne dla pracowników są dostępne nie tylko w języku polskim, ale również angielskim i ukraińskim. Zależy nam na jak największej dostępności wiedzy o PPK dla wszystkich pracowników i pracodawców w Polsce – dodaje Małgorzata Smołkowska.

Dla pracownika PPK są najbardziej korzystną kosztowo formą długoterminowego oszczędzania. Dzięki dopłatom od państwa i pracodawcy pracownik może zgromadzić znacznie większe środki, niż zrobiłby to samodzielnie. To szczególnie istotne dla pracowników zarabiających poniżej średniej krajowej, dla których mogą to być jedyne oszczędności, jakie w życiu zgromadzą – podkreśla Robert Zapotoczny.

Jeśli porównamy dwóch przykładowych pracowników: Kowalskiego, który korzysta z PPK, i Nowaka, który nie zaufał temu programowi, to pierwszy ma już na koncie sporą sumę pieniędzy, a drugi nie ma nic. Pytanie retoryczne: kto tu traci? Oczywiście Nowak. Mocno liczę na świadomych pośredników, którzy wytłumaczą swoim klientom, że naprawdę warto oszczędzać w PPK – podsumowuje Robert Zapotoczny.

Aleksandra E. Wysocka