Czy ubezpieczyciele są gotowi na IFRS17?

0
612

O nowych wyzwaniach dla zakładów ubezpieczeń opowiadają Martin Sarjeant, Marcin Pietraszko i Tomasz Dąbkowski z FIS Technology Services.

Martin Sarjeant

Aleksandra E. Wysocka: – Czym dokładnie zajmuje się firma FIS?
Martin Sarjeant:
– Jesteśmy globalnym dostawcą technologii, który już od 50 lat wdraża innowacyjne narzędzia dla klientów z sektora bankowego, inwestycyjnego i ubezpieczeniowego na całym świecie. Sektor ubezpieczeniowy jest dla nas niezwykle istotny i rozwijamy go cały czas. Jeśli chodzi o ubezpieczeniową część naszego biznesu, to jednym z naszych strategicznych produktów jest PROPHET – unikalne narzędzie do zarządzania ryzykiem oraz raportowania, całkowicie zgodne z najnowszymi regulacjami prawnymi, takimi jak Solvency II czy IFRS17.

IFRS17?
M.S.:
– Ten skrót nie jest tajemniczy dla dyrektorów finansowych czy departamentów aktuarialnych ubezpieczycieli. To nowy standard kontraktów ubezpieczeniowych, ogłoszony przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), który będzie obowiązywał w ponad 100 krajach od 1 stycznia 2022 r. Może się wydawać, że to jeszcze dużo czasu, ale zakres zmian jest na tyle szeroki, że nie należy tego odkładać na ostatnią chwilę. Nowe regulacje mają zagwarantować więcej przejrzystości oraz porównywalności sprawozdań finansowych ubezpieczycieli, bo obecne zasady pozwalają na znaczną dowolność. Spodziewamy się, że wdrożenie IFRS17 ostatecznie bardzo korzystnie wpłynie na światowy rynek ubezpieczeń i będzie znaczącym ułatwieniem dla inwestorów, które pozwoli miarodajnie ocenić stan finansowy ubezpieczycieli oraz porównać różne firmy ze sobą. Zanim to się stanie, ubezpieczyciele będą musieli włożyć dużo pracy, by uniknąć chaosu, który zazwyczaj towarzyszy istotnym zmianom regulacyjnym.

Czy oprogramowanie, które oferuje FIS, jest zgodne z nowymi regulacjami? Bardzo wcześnie się dostosowaliście. Skąd ten pośpiech?
M.S.:
– Działamy globalnie, a jednym z rynków obsługiwanych przez nas jest Korea Południowa. Tam IFRS17 obowiązuje już od 2015 r., a nasze rozwiązanie wspierające sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń zostało do niego dostosowane jeszcze wtedy, kiedy w większości zakładów ubezpieczeń na świecie nikt lub prawie nikt o nowych standardach nie myślał. PROPHET jest wykorzystywany w 70 krajach przez ponad 10 tys. użytkowników, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykorzystywać doświadczenie i wiedzę zdobywane podczas wdrożeń na całym świcie. Warto też dodać, że Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ma siedzibę w Londynie, gdzie również jesteśmy obecni i obserwowaliśmy proces tworzenia i zmian IFRS17 od 2012 r., a więc prawie od samego początku. To kolejna zaleta bycia globalną firmą!

Marcin Pietraszko

Czy wśród użytkowników PROPHET są również ubezpieczyciele z Polski?
M.S.:
– Jak najbardziej, obsługujemy znaczną część zakładów ubezpieczeń na życie, a od niedawna również dwie firmy majątkowe, w tym jednego z liderów na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych. Wśród naszych klientów są również reasekuratorzy.
Marcin Pietraszko: – Odpowiadam za sprzedaż produktów FIS w 12 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, również w Polsce. Rozwijamy się niezwykle dynamicznie. Polski zespół zajmujący się ubezpieczeniami liczy już blisko 30 osób, a liczba wszystkich pracowników FIS w naszym kraju przekroczyła 500 osób. Mamy ambitne plany wzrostu w całej Europie, szczególnie w obszarze ubezpieczeń majątkowych. Jeśli chodzi o ubezpieczenia na życie, to PROPHET jest narzędziem wybieranym przez zdecydowaną większość zakładów ubezpieczeń. Chcemy przekonać ubezpieczycieli, że warto wykorzystać sprawdzoną platformę również do biznesu majątkowego. Różne systemy do sprawozdawczości i oceny ryzyka to w praktyce większe koszty i niemożność pełnego wykorzystania analitycznego potencjału przetwarzanych danych. Duże znaczenie mają również regularne aktualizacje, dzięki którym nasi klienci zawsze otrzymują rozwiązanie dostosowane do aktualnego stanu legislacji. Pomyłki czy brak stosowania aktualnych przepisów zawsze są kosztowne i wymagają dodatkowych nakładów.
Tomasz Dąbkowski: – W 2017 r. podjęliśmy wyzwanie budowy w Warszawie zespołu dedykowanego branży ubezpieczeniowej. Teraz zarządzam zespołem specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w ubezpieczeniach. Codziennie współpracujemy z naszymi kolegami, ekspertami w zakresie aktuariatu, finansów i technologii IT z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W ciągu ostatnich 2 lat rozwijaliśmy się niezwykle dynamicznie, zarówno pod względem liczby zatrudnionych osób, jak i ich potencjału do świadczenia usług o jak najwyższej jakości.

Tomasz Dąbkowski

Czym wyróżnia się PROPHET?
M.S.:
– Oprócz wygodnego interfejsu, aktuariusze mają dostęp do stale aktualizowanych bibliotek i modeli dotyczących różnych ryzyk. Rozwiązanie umożliwia też automatyzację wielu procesów oraz zapewnia zgodność z aktualnymi regulacjami. Narzędzie pozwala na podejmowanie świadomych decyzji w zakresie zakupu aktywów czy wyceny ryzyka.
M.P.: – Warto wiedzieć, że PROPHET jest dostępny również w chmurze obliczeniowej. Na całym świecie obserwujemy wyraźny trend przechodzenia klientów do chmury. W Polsce temat jest jeszcze dyskutowany, jednak w dłuższej perspektywie czasu jest to nieodwracalny trend, który przynosi ubezpieczycielom szereg oszczędności i innych korzyści biznesowych.

Działacie na całym świecie, obsługując setki zakładów ubezpieczeń. Z jakimi wyzwaniami zmagają się ubezpieczyciele z perspektywy światowej?
M.S.:
– Wyzwań jest wiele, ale kluczowe wydają się dwa obszary: analityka danych oraz automatyzacja procesów. Każde z tych zagadnień to temat na osobną rozmowę. Staramy się wspierać naszych klientów w ich codziennych biznesowych zmaganiach, których mają z roku na rok coraz więcej.
M.P.: – Patrząc z perspektywy technologicznej, bardzo istotnym wyzwaniem dla ubezpieczycieli jest również integracja systemów aktuarialnych, polisowych i księgowych. Bardzo często zakłady ubezpieczeń działają równolegle na wielu systemach, które nie są ze sobą kompatybilne. Rozwiązania wypracowane samodzielnie tylko na pozór wydają się mniej kosztowne. Często, kiedy przychodzi moment aktualizacji w celu uzyskania zgodności z najnowszymi przepisami, to okazuje się, że oszczędności były pozorne. Jeśli zewnętrzny dostawca bierze na siebie ciężar aktualizacji, to ubezpieczyciel nie musi tych niemałych kosztów każdorazowo ponosić.

Czy planujecie w tym roku jakieś eventy lub szkolenia dla ubezpieczycieli z Polski?
T.D.:
– Zapraszamy serdecznie na nasze webinary oraz do otwartej grupy na LinkedIn (IFRS17 – Insurance Contracts), gdzie mówimy o IFRS17. Planujemy też, wraz z organizacjami studenckimi, organizację Dnia Aktuariusza, który będzie okazją do rozmowy o najnowszych trendach w ocenie ryzyka i nie tylko. W agendzie pojawią się z pewnością takie tematy, jak wykorzystanie BIG DATA czy sztucznej inteligencji w pracy aktuariusza.

Dziękuję za rozmowę.
Aleksandra E. Wysocka