Czy w 2024 r. ceny napraw aut poszybują w górę?

0
474

Nietrudno odgadnąć, że zbliżający się rok przyniesie nam raczej wzrost kosztów funkcjonowania czy też może dopasowywania i urealniania cen usług do zmieniających się cen energii.

Rok 2023 jak i 2022 przyniosły wzrosty cen energii i pozostałych niezbędnych materiałów potrzebnych do funkcjonowania warsztatów blacharsko-lakierniczych.

W naszej sieci naprawczej widoczne stały się trudności z utrzymaniem rentowności tych zakładów, które nie inwestowały w odpowiednie narzędzia ani nie interesowały się szeroko pojętą energochłonnością swoich przedsiębiorstw. Tak czy inaczej, ostatnie zawirowania, do jakich doszło na płaszczyźnie makroekonomicznej, były nie do przewidzenia i z pewnością nie byliśmy przygotowani na problemy, z jakimi przyszło nam się już mierzyć w konsekwencji na poziomie mikroekonomicznym.

Pewne zjawiska, które uwypuklą wzrost kosztów pomimo oczekiwanego spowolnienia tempa inflacji, będą dosyć dużym zaskoczeniem, z którym trzeba się będzie zmierzyć. Takim wyzwaniem dla dużej części zakładów w sieci naprawczej będą kończące się wieloletnie umowy na dostarczenie energii. Koniec takiej umowy zawartej w 2019 r. zawierającej gwarancję ceny spowoduje urealnienie stawek dopiero w 2024 r. Oczywiste jest, że taka zmiana, często sięgająca ponad 300%, nie może pozostać bez wpływu na ceny oferowanych usług.

Zmiany cen usług i właściwa ich kalkulacja zapewne staną się przewodnim tematem, ale też nie zdominują zmian, jakie funduje nam rynek w ostatnim czasie. Przeplatającym się tematem w zakresie napraw jest dostępność części zamiennych, a przyszły rok nie przyniesie nam rewolucji w tym zakresie i będziemy się borykali z rosnącymi cenami, długimi okresami dostaw części czy też ich całkowitym brakiem.

Mimo wyzwań, jakie stają przed nami, nie możemy zapomnieć o pozytywnych trendach w kwestii spadającej liczby wypadków, co przekłada się naturalnie na mniejszą liczbę napraw, a na ten trend też ma wpływ coraz nowszy park samochodowy w naszym kraju i co za tym idzie, fakt, że poruszamy się coraz bezpieczniejszymi samochodami.

Optymistycznym scenariuszem na rok 2024 byłaby szeroko pojęta stabilizacja na każdym z poziomów funkcjonowania warsztatu i pewne obszary, miejmy nadzieję, takie będą. Tej stabilizacji życzę wszystkim i sobie również, bo łatwiej moglibyśmy zaplanować najbliższą przyszłość i moglibyśmy się skupić na strategicznym planowaniu, a nie gaszeniu pożarów, do czego zmuszały nas ostatnie lata.

Grzegorz Czekiel
dyrektor zarządzający i członek zarządu Innovation Group Poland