Czy zmienią się oczekiwania i potrzeby pracodawców i pracowników?

0
913

Rozmawiając z pracodawcami, klientami i pośrednikami, dostrzegamy kilka trendów, które mogą się pojawić w drugiej połowie 2020 r. w wyniku sytuacji epidemicznej. Wśród nich da się wyróżnić pakiety prozdrowotne, ubezpieczenia małżonków, zdalną obsługę i wdrożenia, sponsorowanie ubezpieczeń przez pracodawców i komunikację online.

Pakiety prozdrowotne

Epidemia spowodowała, że wzrosła świadomość potrzeby ochrony ubezpieczeniowej związana z zachorowaniem nie tylko na koronawirusa, ale wszelkie poważne lub zakaźne choroby. W związku z tym pakiety chorobowe i szpitalne na pewno będą stanowiły ciekawą ofertę.

Ważnym elementem wsparcia są również pakiety assistance i telemedyczny, szczególnie wtedy, gdy mamy ograniczoną możliwość przemieszczania się.

W Nationale-Nederlanden zauważamy, że rosnącą popularnością cieszy się umowa dodatkowa dotycząca pobytu ubezpieczonego w szpitalu z leczeniem poszpitalnym oraz umowa dodatkowa na wypadek nowotworu z diagnostyką.

W obu przypadkach, oprócz wypłaty sumy ubezpieczenia, umożliwiamy klientom skorzystanie aż z kilkuset różnych świadczeń medycznych, takich jak konsultacje lekarskie, badania laboratoryjne, badania radiologiczne i ultrasonograficzne, tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny.

Niektóre z nich, a zwłaszcza konsultacje lekarskie, mogą odbywać się zdalnie. Wszystko po to, by jak najszybciej sprawdzić stan zdrowia klienta, a następnie odpowiednio ustawić i kontynuować leczenie.

Ubezpieczenia małżonków

W związku ze zwolnieniami i rosnącym bezrobociem część członków rodziny może zostać bez pracy. Dlatego rośnie zainteresowanie objęciem ochroną grupowego ubezpieczenia także pracującego małżonka. Jednocześnie również pracownicy w coraz szerszym stopniu korzystają z możliwości ubezpieczenia się w pracy.

Rozumiemy, jak ważne jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w obecnej sytuacji. Dlatego jako NN już od czerwca wdrożyliśmy kampanię czasowego przyjmowania do ubezpieczenia bez stosowania karencji w ubezpieczeniach prozdrowotnych.

Zauważamy, że w społeczeństwie wzrosła świadomość możliwości wystąpienia nagłych zdarzeń, które wcześniej wydawały się odległe i nieprawdopodobne, jak wybuch światowej epidemii. Dlatego wszelkimi działaniami staramy się wyjść naprzeciw potrzebom naszych klientów.

Obsługa i wdrożenia zdalne

Na pewno lockdown i ograniczenie liczby pracowników w biurze wymaga przeprowadzenia procesu wdrażania i zbierania deklaracji w formie zdalnej. Także w ten sposób oferujemy klientom możliwość przygotowywania prezentacji o programach. Chcemy wspierać naszych partnerów również w pracy organizacyjnej związanej z podpisaniem umowy. Realizujemy webinary oraz zapewniamy internetowy program obsługi dla działów HR.

Wdrożyliśmy również możliwość przystępowania i rezygnacji z ubezpieczenia za pośrednictwem platformy. To duże usprawnienie dla osób obsługujących ubezpieczenia grupowe po stronie klienta.

Z kolei nowi partnerzy w ubezpieczeniach grupowych nie muszą wypełniać papierowej deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. W zamian mogą skorzystać z narzędzia n-deklaracje, dzięki któremu w prosty i przyjazny sposób przystąpią do ubezpieczenia.

Powyższe rozwiązania dają możliwość w pełni samodzielnego zarządzania umową ubezpieczenia grupowego.

Wszystkie procedury odbywają się online, co szczególnie teraz, w dobie pandemii jest kluczowe dla większości osób. Szybki rozwój technologii następuje już od jakiegoś czasu, ale z pewnością epidemia przyspieszyła ten proces.

Sponsorowanie ubezpieczeń przez pracodawców

Widzimy, że część pracodawców chce zabezpieczyć swoich pracowników na wypadek chorób, pobytu w szpitalu czy też nawet śmierci. My z kolei zachęcamy pozostałe firmy, żeby właśnie w tym trudnym okresie wykorzystały część budżetu przeznaczonego na benefity i pokryły koszty programu ubezpieczeniowego.

Nasze doświadczenia pokazują, że w tak trudnych sytuacjach pracownicy postrzegają takie rozwiązanie jako znacznie bardziej wartościowe niż na przykład bilety do kina. Dlatego jako NN wspieramy tych pracodawców poprzez oferowanie prozdrowotnych pakietów, w których suma ubezpieczenia jest skorelowana z wysokością wynagrodzenia danego ubezpieczonego.

Kontakt online

Koronawirus zrewidował potrzeby w zakresie umiejętności sprzedaży i komunikacji zdalnej z klientem. Część z nich nie będzie chciała lub mogła spotkać się z doradcą ubezpieczeniowym. W związku z tym sprzedaż musi umieć zaprezentować ofertę w sposób zdalny oraz prowadzić negocjacje również online.

W NN oferujemy wiele szkoleń dla naszych współpracowników. Przygotowaliśmy nowe multimedialne prezentacje dla klientów oraz nową szatę graficzną oferty. Pomagamy naszym sprzedawcom w rozwoju ich kompetencji, żeby w czasie epidemii mogli jak najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów.

Ewa Dąbrowska
dyrektor Pionu Klienta Korporacyjnego w Nationale-Nederlanden