D.A.S. rozpoczyna proces likwidacji

0
299

1 września D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej rozpoczęło proces likwidacji swojej działalności w Polsce. Spółka wygasi ją do końca 2023 r., a pozostały portfel przejmie Ergo Hestia.

W konsekwencji decyzji Grupy Ergo (właściciela spółki) o wygaszeniu działalności D.A.S. w Polsce, firma rozpoczęła proces likwidacji i zmienia oficjalną nazwę na D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej w likwidacji. Wszelkimi działaniami pokieruje były zarząd spółki, któremu powierzono funkcję likwidatorów firmy.

W celu zabezpieczenia interesów ubezpieczonych i realizacji zawartych zobowiązań, w drugiej połowie 2023 r. planowane jest przejęcie pozostałego portfela ubezpieczeniowego D.A.S. przez Ergo Hestię. Pomimo otwarcia procesu likwidacji, spółka nadal podlega nadzorowi KNF. Towarzystwo zaprzestało już sprzedaży ubezpieczeń oraz wznawiania wcześniej zawartych polis ubezpieczeniowych we wszystkich kanałach dystrybucji.

Spółka zapewnia, że proces likwidacji nie ma wpływu na obsługę aktywnych polis i szkód. Wszystkie aktywne umowy będą nadal obsługiwane i finansowane przez D.A.S. Klienci mogą w pełni i w niezmienionym zakresie korzystać ze swoich polis do czasu upłynięcia okresu ubezpieczenia. Zdarzenia, które wystąpią w okresie trwania polisy, będą obsługiwane zgodnie z umową. D.A.S. oraz Ergo zapewniły, że zadbają o zabezpieczenie interesu wszystkich klientów zgodnie z zawartymi umowami ubezpieczenia.

(AM, źródło: DAS)