Daniel Zahorenko wiceprezesem zarządu Pocztowego TUW

0
1599

Daniel Zahorenko został powołany z dniem 8 marca na stanowisko wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. We władzach ubezpieczyciela zastąpi Stanisława Sokołowskiego.

– Dziękuję prezesowi Sokołowskiemu za trzy lata wspólnej pracy. Z sukcesem zrestrukturyzowano pion produktów i sprzedaży, zbudowano zespoły zadaniowe, wprowadzono nowe linie produktowe, usprawniono system likwidacji szkód rolnych oraz podjęto szereg działań w obszarze dystrybucji – powiedział Daniel Zahorenko.

Daniel Zahorenko ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Executive Master of Business Administration. Od 2001 jest związany z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gdzie przez wiele lat pełnił kluczowe role. Sprawował m.in. funkcję kierownika Wydziału Ubezpieczeń, dyrektora Oddziału Regionalnego, radcy prezesa KRUS oraz zastępcy prezesa.

W 2016 roku pracował na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie współrealizował projekt nowoczesnych ubezpieczeń rolniczych. Z Ubezpieczeniami Pocztowymi jest związany od 2017 roku jako dyrektor zarządzający odpowiedzialny za produkty, sprzedaż i wsparcie sprzedaży.

Obecnie w zarządzie Pocztowego TUW zasiadają: Zbigniew Pusz – prezes, Daniel Zahorenko – wiceprezes oraz Angelika Hruban – członek zarządu.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl